Fitmin

Subscribe to zdroj Fitmin
Vítejte na českém serveru, který se dostihům a chovu anglického plnokrevníka v České republice i ve světě.
Aktualizace: 11 min 46 sek zpět

Nebráníme se navýšení počtu dostihů, pokud to situace bude vyžadovat, říká chuchelský ředitel Martin Pecka

6. Prosinec 2019 - 10:42

Druhou sezónu ve funkci ředitele chuchelského závodiště, nyní Chuchle Arena Parku, má za sebou Martin Pecka. Ohlédnutí za sezónou nedávno skončenou, ale především plány do budoucna jak z pohledu samotného dostihového provozu včetně počtu a cen dostihů, tak i rozvoje chuchelského areálu, ale také případného rozvoje sázkového provozu byly hlavními tématy rozhovoru, který jsme s ním pro Vás připravili.


Jak hodnotíte uplynulou dostihovou sezónu ve Velké Chuchli a jak se podle Vás dařilo dalším aktivitám ve vašem areálu? 
Z dostihového hlediska sezóna proběhla podle našich očekávání a plánů. Ukázalo se, že námi iniciovaná letní schůzka pořadatelů, na které byly vyladěny termíny dostihových dnů tak, aby si co nejméně konkurovaly, byla velmi přínosná. Uspořádali jsme čtrnáct dostihových dnů se 113 dostihy a především se nám podařilo zastavit dlouhotrvající pokles průměrného počtu startujících koní v rovinových dostizích. V roce 2019 jsme se dostali na číslo 10,41, tedy o 1,37 koně na dostih více, než v roce předešlém a zároveň na nejvyšší číslo od roku 2012. V rovinových dostizích jsme na cenách rozdělili přes 15,5 mil. Kč, což je téměř 60 procent prize money ve všech rovinových dostizích v ČR. Největší událostí byl tentokrát jednoznačně Evropský pohár žokejů s hvězdou světového formátu Christophem Soumillonem, jehož účast neunikla pozornosti všech nejdůležitějších zahraničních dostihových médií. Negativem byla především absence dostihových sázek v první polovině sezóny, ale tu se podařilo vyřešit, byť později, než jsme původně doufali.

Co nového chystáte do nové sezóny? Termínová listina už je známa, ale nikoliv propozice na další sezónu. Chystáte nějaké změny ve finančním ohodnocení dostihů, ať už se jedná o navýšení cen či případné změny proporcí jako bylo letošní snížení ceny Českého derby ve prospěch jiných velkých dostihů?
Propozice na sezónu 2020 chystáme ve stejných intencích jako letos. Tedy rozhodně nesnižujeme počet dostihových dnů ani dostihů a zachováváme, podle našeho názoru pro dostihový provoz důležité a přínosné, letošní novinky: návrat trojice tradičních dostihů do I. kategorie (Memoriál Jaroslava Maška, Cena Nory Jeane, Memoriál Harryho Petrlíka) a uspořádání červencového a listopadového dostihového dne. Jejich konání chápeme hlavně jako potřebu dostihového provozu a nyní se zamýšlíme nad jejich doprovodným programem pro ostatní návštěvníky, aby tyto akce dávaly, pokud možno, smysl také ekonomicky.
Rád bych na tomto místě dodal, že do budoucna se nebráníme navýšení počtu dostihů, ale pouze za předpokladu, že to situace v tuzemském turfu bude vyžadovat a potřebovat. Zatím však počty koní stále klesají a pořádat dostihové dny, kde startující naplní sotva polovinu startovních boxů, skutečně není naším záměrem.

Chystáte na příští sezóny i další vylepšení areálu?
Naším dalším dlouhodobým cílem je zvyšování návštěvnosti a tady se v letošním roce potvrdil náš předpoklad nutnosti atraktivní doprovodné nabídky – např. velikonoční téma, či program červnového dětského dne. Pro diváky chystáme i další změny zejména v blízkém okolí divácké tribuny, kolem paddocku a podobně.V rozhovoru, který jsme spolu vedli před rokem a půl, jste uvedl, že plánovaná rozsáhlá rekonstrukce chuchelského areálu, jejíž možnou podobu jste před časem představili, je vázána na získání pozemků, které jsou v majetku státu. Navzdory vyjádření tehdejšího Ministra zemědělství Mariana Jurečky, který prodej odmítl, jste věřil, že se patová situace vyřeší a, cituji Vás “věříme, že pochopení na oficiálních místech dojde naplnění, protože technický stav areálu je neutěšitelný a investice jsou nutné. Pro majitele jsou ale investice schůdné jen za předpoklady, že získá i pozemky”. Došlo v tomto směru k nějakému posunu? A pokud ne, jak vidíte budoucnost areálu a Vaše působení na něm, pokud pozemky zůstanou státní?
K žádnému vývoji, přes naše veškeré úsilí, bohužel zatím nedošlo. Budoucnost areálu je v tomto ohledu silně na toto téma navázána. Ne proto, že by si manželé Vítkovi tento rozvoj nepřáli. Není to možné, protože Dostihové závodiště Praha jako státní podnik, prochází od roku 2016 procesem likvidace a v tomto stádiu není ani možné řešit výstavbu či zásadní opravy zde ze zákonných důvodů. To je věc, na kterou upozorňujeme od samého začátku našeho působení ve Velké Chuchli!! V budoucnost všichni věříme a snažíme se o maximum toho, co je nám umožněno.

Vedle prostředků na investice jsou nemalou nákladovou položkou i prostředky na provoz areálu včetně zajištění cen dostihů. Sponzorské pokrytí cen dostihů je stále a stále těžší, jak se to daří Vám a jak velkou část cen dostihů jste nuceni zajistit ze zdrojů vlastníka areálu?
Celkové dotace dostihů činil v letošním roce více než 16 milionů korun, z toho téměř 7 milionů muselo zajistit závodiště. Díky velkému pochopení našich partnerů, trvalé přízni letitých partnerů a pozornosti a zájmu nových sponzorů se zatím tohle daří. Bohužel to však zatím není v takovém rozsahu, jak by bylo zapotřebí, takže přímá podpora vlastníka areálu stále směřuje nejen do rozvoje závodiště, ale i přímo do dotací dostihů. Ta částka v prize money se pohybuje kolem 3 milionů Kč.

Máte za sebou necelé dva roky v čele závodiště, které je centrálním rovinových závodištěm v zemi. Změnily se za ty dva roky Vaše představy a očekávání, jak areál vést a rozvíjet a jakou roli v něm budou hrát dostihy?
Samozřejmě vše prochází přirozeným vývojem. Základní pohled na věc se výrazně nezměnil, závodiště ve Velké Chuchli, které o d září nese nový název Chuchle Arena Praha, je skvělým místem a báječnou příležitostí. Dostihy zde mají dominantní místo a bude tomu tak i nadále, o tom není pochyb! Čeká nás však ještě hodně práce a my všichni pevně věříme, že snad již brzy posuneme jednání se zástupci státu tak, abychom mohli zahájit onu, tolik potřebnou obnovu zdejšího areálu.

Jste vlastníky sázkového společnosti TOTO CZ, operující pod obchodním názvem Betino. Nečekaně vysoký nárůst sázkového obratu zaznamenal letošní mítink s Velkou pardubickou, na který se u Betina, Tipsportu a Fortuny prosázelo dohromady více jak 20 miliónů korun, což bylo o 6 miliónů více než loni. Bohužel ze sázek Tipsportu a Fortuny nemá český turf s výjimkou zanedbatelných poplatků za startky a formy nic. Může být rostoucí zájem o dostihové sázky impulsem k dalšímu rozvoji Betina, třeba i formou stále populárnějších on-line sázek?
Dovolím si upozornit, že sama Velká pardubická není zásadním ukazatelem o dostihových sázkách. Letošní rok byl díky pozdějšímu zahájení sázkové práce Betino méně efektivní, například i proto, že stouply fixní náklady naší sázkové kanceláře v oblasti zajištění reportingu a dalších povinných informací dle nové licence. Betino jako takové nemá a ani nemůže mít ambice na rozvoj vlastního systému pro poskytování online sázení. Na amortizaci takového systému totiž těch několik desítek dostihových dnů v ČR prostě nestačí. Jednáme ale spolu s Jockey Clubem ČR s jinými sázkovkami o společné budocnosti. Také věřím, že díky novým divákům, které chceme k dostihům přilákat, získáme pro budoucnost i nové hráče.

Miloslav Vlček
foto Chuchle Arena Park
 

Jiří Charvát hodlá rezignovat na funkci prezidenta Jockey Clubu. Jeho nástupcem by se mohl stát Josef Bečvář

5. Prosinec 2019 - 18:05

Zítřejší zasedání Rady Jockey Clubu České republiky bude s nejvyšší pravděpodobností volit svého nového prezidenta. Jak dnes na prezidiu ČSCHPMDK uvedl stávající prezident Jockey Clubu Jiří Charvát hodlá zítra na Radě na svoji funkci rezignovat. Jako nepravděpodobnější nástupce Charváta ve funkci se jeví armádní generál v.z. Josef Bečvář, který byl v letech 2015 -2018 náčelníkem Generálního štádu Armády České republiky.

 
Bývalý nejvyšší vojenský představitel Armády ČR je majitelem stáje Tannaberg na Šumavě, kterou letos na dráze zastupoval devítiletý valach Herbebois (Scyris) a dvouletá Shenah (Dandy Man), ve stáji je registrován i dosud nestartovavší dvouletý Il Est General (Kingston Hill). Letos v březnu byl zvolen do Prezidia ČSCHPMDK, které nyní zastupuje v Radě Jockey Clubu. (miv)


Představujeme majitele v českém turfu: Ing. Aleša Jakub

3. Prosinec 2019 - 20:36

Syndikátní stáj PMA Racing Syndicate existující sedmou sezónu převzala dres bývalé úspěšné stáje Státního statku Svinčice. Není to náhoda, protože jeden její představitel, inženýr Jakub, byl se svinčickou stájí a závodištěm v Mostě dlouho spjatý. Je tedy symbolické, že zatím největší úspěch stáje se zrodil letos koncem srpna právě na mosteckém hipodromu, u jehož zrodu před více než 35 lety byl.

 
Na sever Čech


Aleša Jakub je v českém turfu velmi dobře známý. Řadu let se s ním potkávali účastníci dostihů jakožto s členem sboru rozhodčích, protože vykonával funkci předsedy anebo člena Dostihové komise. Krátce byl také prezidentem Jockey Clubu ČR. A zmínit musíme i skutečnost, že před sametovou revolucí působil jako manažer dostihové stáje Státního statku Svinčice. Vraťme se ale ještě o pár let zpátky. Na své dětství vzpomíná takto: „chodil jsem na dostihy s tátou. První derby jsem viděl v roce 1959, kdy vyhrál Cent. Atmosféra dostihů mě zcela nadchla. Bydleli jsme na Malé straně a já jsem pak jezdil do Chuchle docela často.“ Otec kamaráda pana Jakuba byl právník, JuDr. Honig, a měl úzké kontakty na severu Čech. Připravil mladému milovníkovi dostihů a dostihových koní překvapení. Zavezl ho do Svinčic, patřících tehdy pod Státní statek Most, a seznámil ho se zdejším šéfem Jaroslavem Podolanem. „Padli jsme si do oka a já jsem si zdejší místo zamiloval. Tady jsem začal jezdit na koni a po čase jsem se stal i manažerem svinčické dostihové stáje a trávil zde mnoho dovolených. Byla to krásná léta.“

 

Název stáje: PMA Racing Syndicate
Majitel: Ing. Aleša Jakub
Registrace stáje od roku: 2013
Orientace na typ dostihu: roviny
Počet vítězství celkem/ I. kat. a výše:  3/1
Top 5 největších úspěchů stáje: 1. Svatováclavská cena, L (2019, Sweeticon),  2. Zlatý bičík, I. k. (2019, Sweeticon), 3. Memoriál R. Deyla, I. k. (2017, Coffola), 4. Oaks, L. (2017, Coffola), Jarní cena klisen (2017, Coffola)
Současný počet dostihových koní: 1


Kapitola: rozhodčí, Dostihový řád a Most

Začátkem 80. let se inženýr Jakub zapojil do dostihového dění ještě aktivněji, jeho působištěm se stala takzvaná věž rozhodčích. „S Pavlem Viceníkem jsem začal sloužit nejprve jako cílový rozhodčí, a po čase jsem byl delegovaný i do Dostihové komise. Sloužil jsem mj. i s Karlem Havelkou a to byla pro mne velká škola života. Tomu v dostihu nic neuniklo, hodně jsem se od něj naučil. Stejně tak i od Ferdy Minaříka staršího.“ Cca v roce 1989 byl ustanovený spolek trenérů a posléze vznikla také Unie českého turfu, která byla hlavní dostihovou autoritou v zemi a předchůdcem Jockey Clubu. “O víkendech jsme se scházeli s Pavlem Viceníkem, Josefem Roubíčkem a Vaškem Lukou a ve spolupráci s ing. Vaňourkem tvořili nový Dostihový řád, který vycházel především z německého Dostihového řádu. Jeho základ vlastně platí do dneška.“

Zajímavá je i další vzpomínka pana Jakuba a sice na to, jak se v 70. letech  se zrodila v hlavě Jaroslava Podolana myšlenka postavit v Mostě nové závodiště. „Seděli jsme tehdy o Vánocích u něho v kanceláří a on mluvil o nápadu zbudovat na Velebudické výsypce hipodrom a naproti letiště, kde by mohla přistávat letadla s koňmi na dostihy… Měl to do detailů promyšlené. Podle prvotního návrhu měla být tribuna na druhé straně. Při prvních konzultacích francouzští odborníci doporučili postavit tribunu tak, jak jí známe dnes, protože jinak by divákům na tribuně během odpoledne svítilo sluníčko do obličeje.“

Odolával, ale neodolal

Aleša Jakub, jehož neobvyklé křestní jméno mimochodem pochází z bývalé Jugoslávie, si dlouhou dobu pořídit dostihového koně nehodlal. „Odolával jsem tomu snad 15 let. Kamarád Pavel Viceník už koně měl, a hecoval mě také k pořízení alespoň jednoho, ale nějak jsem nechtěl. Máme chalupu asi deset kilometrů od Bošovic a tak jsem se jednou jel podívat na den otevřených dveří k Vaškovi Lukovi. Byli předváděni ročci a jedna kobylka mě zaujala. Volal jsem tehdy Mílovi Vlčkovi a ptal jsem se ho na jeho mínění ohledně jejího původu. Pak jsem dojel domů a vyprávěl o ní zeťákovi a on říkal, že by do toho šel. A tak vlastně vznikla stáj PMA Racing Syndicate, jejíž první jméno je složeno ze začátků křestních jmen – zeťákova, mého a ještě jednoho kamaráda, který se k nám přidal.“

Onou klisnou, která byla tehdy zakoupena, byla Yashadream (Yeats). „Když bych měl  humorně komentovat její výkony na dráze, tak asi stačí říci, že to byla žumpa na peníze…“ Dodejme, že Yashadream sice byla jako dvouletá čtvrtá v Ceně zimní královny, ale to byl daleko nejlepší výsledek celé její kariéry. V polovině tříleté sezóny přešla na překážky, ale ani tam se jí moc nevedlo a o rok později zakončila dostihovou kariéru sedmým místem v proutěnkách páté kategorie. „Podařilo se nám ji ale docela dobře prodat do Kazaschstánu. Tam nějakou dobu nic nedělala, a pak ji poslali do vytrvalostního závodu na 20 kilometrů a ona ho vyhrála. Majitel tehdy inkasoval za její vítězství údajně vůz SUV…“

První vítězství pro stáj PMA Racing Syndicate získala loni v květnu Coffola s Davidem Liškou v Praze... ...a o měsíc později na stejné dráze svůj úspěch v dostihu druhé kategorie za asistence Lišky zopakovala


Zadostiučinění jménem Coffola


„Pořád jsem říkal, že Yashadream neběhá dobře proto, že jsem si ji sám na aukci nevybral,“ říká s úsměvem majitel. „Pak se konala aukce, na kterou jel Tomáš Janda a já si na ni důkladně prostudoval katalog. Líbila se mi tam nepojmenovaná dcera plemeníka So You Think, na kterou jsme dali Tomášovi limit 15 tisíc euro. A nakonec stála jen 12 tisíc.“ Klisna dostala jméno Coffola. „Pověřili jsme syna od zeťáka, aby vybral klisně jméno a on řekl: Kofola. Abychom se nedostali do problémů s výrobcem nápoje, tak jsme to poangličtili.“

Klisna udělala radost už při svém jediném startu ve věku dvou let, kdy jen o hlavu zaostala za Black Canyonem.  „Jezdil ji Václav Janáček a měl pokyn, že nemá použít bičík. On se pak po dostihu trochu zlobil, že kdyby jí mohl pobídnout, že by vyhrála, ale nechtěli jsme na ni tlačit.“  Coffola absolvovala za PMA Racing Syndicate 11 startů a až při tom posledním ve francouzském Moulins nebyla za peníze. „Jako tříletou jsme ji natahovali na Oaks, kde byla čtvrtá, ale to nebyla její parketa. A ani jí nesvědčilo závodiště v Karlových Varech s přechody dráhy, měla horší kloubky. Dělala nám ale jinak velkou radost. Kromě dalšího čtvrtého místa v klasickém dostihu, Jarní ceně klisen, ji Václav Luka připravil i ke dvěma vítězstvím ve dvojkových chuchelských zkouškách na 1800 metrů. Jednu z nich dokonce vyhrála start – cíl.“

Coffolu ale už ve stavu dostihových koní nenajdeme. „Domluvili jsme se Hřebčínem Napajedla, že si ji od nás za symbolickou jednu korunu koupí a až přijde čas, my si od nich koupíme za stejnou cenu její hříbě. Vybírat můžeme mezi jejím prvním až třetím hříbětem. Coffola by měla mít v předjaří prvního potomka a uvidíme, jestli to bude ten, který pak posílí naši stáj.“

„Vyfouknutá“ Sweeticon

Po Coffole ale dlouho prázdné místo ve stáj nezůstalo. „Loni na podzim mi volal trenér Luka, že bude ve Francii v prodejním dostihu běhat kůň s ratingem 47, což by bylo u nás přes 90 kg. Měl jsem o něj zájem, ale nakonec neběhal. Náhradní volba tedy padla na klisnu Sweeticon, která byla v tomto dostihu o délku a čtvrt druhá. Nabídli jsme za ni 25.333 euro a za tuto částku jsme klisnu získali. Majitel ji ve skutečnosti nechtěl prodat, ale „pojistil“ si ji jen na 25 tisíc a my jsme ho o 333 euro trumfli. Nabízel nám pak odškodnění, když mu klisnu přenecháme, ale to jsme neudělali.“

Sweeticon po příjezdu do Bošovic dostala pauzu a na dráhu se vrátila po pěti měsících koncem března. To už samozřejmě v dostihu v Chantilly nosila barvy nových majitelů a jezdil ji Mickael Barzalona. „Už krátce po startu jsem viděl, že tenhle dostih pro nás nedopadne dobře, musela vše obíhat vysokou stopou. Ale hned v dalším startu v dostihu quinté o 52.000 euro nám udělala velkou radost, když získala druhé místo. A porazil ji pouze kůň, který běhal Listed.“ Další velkou prověrkou klisny ve Francii byly dva dostihy o 50 tisíc euro. "V prvním ji silně poškodil kůň v cílové rovině a v Clairefontaine, kde ji jezdil Christophe Soumillon, jsme udělali my sami chybu. Zkusili jsme ji dát blinkers a to nebylo ono. Soumillon říkal, že jak šli koně k Sweeticon, lekla se a nechtěla bojovat.“

Velkým úspěchem pro stáj bylo vítězství Sweeticon ve Svatováclavské ceně Také Pavlína Filipová měla z úspěchu v prestižním sprintérském dostihu velkou radost


S osudovou klisnou až na vrchol? 

Sweeticon je moje osudová klisna,“ říká inženýr Jakub. „A je symbolické to, že největší vítězství pro naši stáj získala na mostecké dráze, která pro mne mnoho znamená. A vlastně celé to okolo vítězství ve Svatováclavské ceně byla tak trochu pohádka. Jel jsem do Mostu s tím, že Sweeticon bude jezdit Petr Foret, ale po prvním dostihu, kdy jsem byl ještě na cestě, jsem se dozvěděl, že se zranil a že musíme shánět náhradní ho jezdce. Jmenoval jsem jich několik, ale všichni buď ve Svatováclavské koně měli, anebo na závodišti nebyli. Nakonec volba padla na Pavlínu Filipovou, která do Mostu přijela bez své jezdecké výbavy jen tak na výlet. A byla to šťastná volba, klisnu odjela výborně a o půl délky porazila favorizovaného Mr Righta. Sweeticon ho porazila ještě jednou při dalším startu v EJC Leram Million, kde sice neměla optimální průběh dostihu, ale i tak ho dokázala znovu porazit. Byl bych samozřejmě moc rád, kdyby Sweeticon uspěla v anketě o Nejlepšího sprintera. Myslím si, a Vašek Luka také, že je v letošním roce nejlepším sprinterem, a že by si to zasloužila díky výkonům i vydělaným dotacím.“


Splněný sen v sedmé sezóně

Stáj PMA Racing Syndicate nemá za sebou nijak dlouhou historii, přesto může Aleša Jakub mluvit o tom, že jeho dostihový sen je naplněný. „Sen se mi opravdu splnil, náš kůň s jezdkyní ve svinčickém dresu vyhrál největší a nejdůležitejší sprinterský dostih v České republice, a to na mém nejoblíbenějším závodišti v Mostě. Je to celé symbolické. Samozřejmě bych ještě rád vyhrál klasický dostih, ale to by znamenalo mít další velké štěstí…“

Michaela Zemanová

Fotografie: Andrea Zavadilová, Petr Kaftan (pro Hipodrom Most)

Na osobnější notu...

Čím byste chtěl být, kdybyste si mohl znovu vybrat?
Vystudoval jsem ekonomickou fakultu, ale vždy mě moc bavil sport a trénování. Bohužel zdravotní problémy mi nedovolily věnovat se sportu profesionálně.

Sdílí někdo z vašich blízkých zálibu v dostizích?
Mám to štěstí, že mne rodina podporuje. Dcera se mnou chodila každou neděli na dostihy a zapojil se i zeť, jak už jsem zmínil.

Jezdíte na koni? 
Jezdil jsem rekreačně ve Svinčicích, ale teď už ne.

Vaše hobby kromě dostihů?
Je to sport. Dříve jsem se aktivně věnoval fotbalu, sportovní gymnastice, atletice a basketbalu.

Oblíbená destinace pro dovolenou?
Mám rád takovou dovolenou, kde je modrá obloha a suchá zem od sluníčka. Nejvíce jsem si oblíbil Španělsko.

Oblíbený film a kniha?
Nejoblíbenější film nemám, ale knihami jsou „Francisovky“. U jedné z těchto knih, kterou překládala Edda Němcová, jsem byl odborným poradcem.

Vaše oblíbená kuchyně a jídlo?
Je to česká kuchyně, ale také mám rád „mořské potvory“.


Předchozí díly seriálu Představujeme majitele v českém turfu:
Rostislav Šefraný
MUDr. Eva Nieslaniková
Hana Horčičková
MVDr. Karin Slezáčková
Radek Žlůva
Vlastimil Hruboš 

Partyday se možná vrátí do Čech. Včera ji Tomáš Janda vydražil za 10.000 gns

3. Prosinec 2019 - 7:17

Před 5 lety ji jako ročku koupil na Tattersalls September Yearling Sale za 13.000 €. Po její úspěšné dostihové kariéře, zahrnující nejen klasické vítězství v ČR, ale také tři druhá místa v německých listed dostizích, organizoval její prodej do chovu do zahraničí. A včera, kdy byla nabídnuta k prodeji na prvním dni Tattersalls December Mares Sale, koupil Tomáš Janda ryzku Partyday (Footstepsinthesand) znovu. Už jako chovnou klisnu.

 
Klisnu (lot 1469), nabízenou březí po vítězi Prix Jacques le Marois (Gr.1) Al Wukair (Dream Ahead), vydražil za 10.000 gns. A ačkoliv zatím zůstane ve Francii, aby její hříbě mělo nárok na tamní majitelské prémie, není vyloučeno, že se časem vrátí do České republiky. "Kupoval jsem ji pro stáj Westminster. Ta má nyní 3 chovné klisny ve Francii, 4 jsou ustájeny v Napajedlích a přesouvají se podle toho, k jakému plemeníkovi jdou. Takže šance, že se Partyday znovu objeví v ČR, rozhodně je," uvedl pro naše stránky Janda. Jak jsme uvedli již dříve, na prodej je i klisnin první potomek, letos 30. dubna narozený hřebec po výše zmíněném Al Wukair, který je v katalogu francouzské Vente d'Elevage, která začíná tuto sobotu.

První den newmarketské dražby bylo prodáno 215 z 249 nabídnutých koní, jejichž průměrná cena meziročně stoupla o 28% na 73.315 gns a významně posílil i medián, který přidal 17% na 35.000 gns. Nejdražší klisnou úvodního dne byla jedenáctiletá vítězka Pretty Polly Stakes (Gr.1) Thistle Bird (Selkirk) (lot 1515), nabízená březí po Kingmanovi (Invincible Spirit), za kterou agentura London Thoroughbred Services zaplatila 750.000 gns. (miv)

      

Mise Hongkong nebude. Subway Dancer byl škrtnut z Hong Kong Vase

29. Listopad 2019 - 9:00

Úřadující Kůň roku SUBWAY DANCER (Shamardal) do Hongkongu nepoletí. Zvažovaná účast nejbohatšího rovinového koně české historie, sedmiletého valacha stáje Bonanza na prestižním mezinárodním mítinku v hongkongském Sha Tin 8. prosince skončila poté, co byl svěřenec Zdeno Koplíka škrtnut z Longines Hong Kong Vase, do které byl pozván.


"Vypadalo to, že by se do dostihu stejně asi ratingem nedostal, navíc slibovaná oficiální pozvánka, která měla zaručit úhradu nákladů, stále nedorazila, tak jsme se rozhodli jej raději škrtnout," uvedl pro naše stránky trenér Koplík. Subway Dancera tak místo náročného cestování čeká zimní pauza a čekání na to, zda jeho triumf v Gr.2 Prix du Conseil de Paris převáží Nagano Goldovo druhé místo v Ascotu při hlasování volitelů o letošního Koně roku.

Ve 20 milióny hongkongských dolarů dotované Longines Hong Kong Vase zůstalo po škrtání 15 koní, mezi nimi i japonská hvězda Deirdre (Harbinger) a letošní vítěz Epsom Derby Anthony Van Dyck (Galileo). (miv)
  

Je rozhodnuto. První dáma posledních překážkových sezón Delight My Fire odchází do chovu

27. Listopad 2019 - 16:15

V sezóně 2020 bude na dráze chybět vítězka deseti dostihů DELIGHT MY FIRE (Way of Light), která dokázala vydělat více než čtyři miliony korun. Výtečně reprezentovala od samého počátku stáj DS Pod Buchlovem, za níž stojí paní Jana Preclíková.  Ta se nakonec rozhodla pro odchod své hvězdy do chovu a její připuštění letos debutujícím plemeníkem Limariem (Areion).


„Delina odchází do chovu naprosto zdravá, nikdy neměla problémy se šlachami,“ svěřuje trenér Radim Bodlák. „Běhat by klidně ještě mohla, ale vzhledem k tomu, že přicházejí mladší a rychlejší koně, znamenalo by to začít zjara s ní běhat v dostizích třetí kategorie a to paní majitelka nechtěla – vzhledem k tomu, co klisna všechno na dráze dokázala a že čtyři sezóny běhala pouze velké dostihy. Pokud by Delight My Fire zůstala příští rok na dráze, její cesta by určitě znovu směřovala přes kvalifikaci na start Velké pardubické. A přiznám se, že už bych nechtěl zase zažít to, že klisna jejího formátu skončí na skoku číslo šest. Navíc rozhodnutí paní Preclíkové má i návaznost na to, že máme plemeníka Limaria.“

Delight My Fire začala startovat jako tříletá na rovinách a už v červnu následujícího roku zahájila překážkovou kariéru v krosech. A už na podzim téhož roku dokázala zadrženě o devět délek vyhrát  jedničkový Memoriál Josefa Čuby. „Už od začátku jsem věděl, že to bude jednou klisna do Velké. Jako tříletá totiž skočila hned svůj první skok v tréninku naprosto úžasně, měla velký překážkový talent.“ 

Skutečnost, že Delight My Fire skákání nejen šlo, ale i velmi bavilo, označuje trenér jako jednu ze dvou důležitých skutečností proto, že na dráze vyhrála devět velkých dostihů včetně dvakrát Velké wroclawské a také Velké slušovické steeplechase, a mimoto získala třetí místo v sezóně 2017 ve Velké pardubické.  „Delinu vůbec moc bavila práce. Když po sezóně chodila do výběhu, tak z ní byl unuděný kůň. Nerada byla bez tréninku. A druhou výhodou pro její kariéru bylo to, že byla pro jezdce naprosto bezproblémovým koněm. Mohla jít v dostihu ze špice, stejně jako zezadu, dobře se vodila. A také čím byl dostih delší, tím to bylo pro ni lépe.“


Delight My Fire se velmi dařilo i v Polsku. Dokázala tu vyhrát pět významných dostihů včetně dvou ročníků největšího zdejšího překážkového dostihu, Velké wroclawské (foto: agataw.pl)

Top 5 největších úspěchů sedm let trvající dostihové kariéry Delight My Fire jsme jmenovali, ale zajímalo nás také, co bylo pro trenéra Radima Bodláka z její kariéry nejhezčím zážitkem. „Nebudu jmenovat žádné z vítězství či třetí místo ve Velké pardubické, i když mi samozřejmě tyto výsledky udělaly obrovskou radost. Největším zážitkem byl pro mne nedokončený dostih v prosinci 2016 v Cheltenhamu. Delight My Fire tam upadla na čele nedlouho před koncem dostihu na jedné z nejtěžších překážek kurzu.  Byla v té době asi v životní formě a počínala si v dostihu skvěle. Už to vypadalo na vítězství, ale pak přišla chyba na skoku. Podle ordre ještě v této fázi dostihu neměla být na čele, ale Niklas Lovén mi po dostihu řekl, že byla hodně při chuti, chtěla jít dopředu a vyhodnotil situaci tak, že ji raději nebude brát zpět. Jeho vysvětlení jsem přijal. A přesto, že nakonec Delight My Fire v nadějné pozici nedlouho před cílem spadla, byl to pro nás všechny velmi silný zážitek. Atmosféra v Cheltenhamu byla skvělá, byl to obrovský dostihový svátek, jaký jsme nikdy předtím nezažili. A vlastně i na základě Delinina výkonu v dostihu jsme pak dostali pozvání na dostih Crystal Cupu do Fontainebleau.“

Trenér Bodlák má na svém kontě 14 vítězství ve velkých dostizích v Česku a na Slovensku. K tomuto počtu samozřejmě musíme připočítat i pět velkých překážkových vítězství v Polsku docílených Delight My Fire. Ostatně klisna se stala v Polsku velmi populární a svým výsledkem ve Velké pardubické udělala dobrou reklamu také polskému překážkovému sportu.  Jak vysoko ale Delight My Fire ve své trenérské praxi Radim Bodlák řadí? „Výsledkově i povahou je nejlepším překážkovým koněm, kterého jsem kdy trénoval. Přilnul jsem i k prvnímu koni, kterého jsem posílal do velkých dostihů, Line Honeyovi. Ten také dokázal výborné dostihové výsledky a měl výbornou povahu.“

Život jde ale dál a příští rok už skvělá Delight My Fire bude na jeho tréninkové listině chybět. „Doufám, že některý z našich koní na ni naváže. Velký potenciál  vidím v Cosmic Magic a také v Gontcharovi. Myslím si, že by to mohl dotáhnout až na start Velké pardubické,“ uzavírá trenér Bodlák rozhovor věnovaný výborné Delight My Fire, která s vizitkou 43 startů, 10 vítězství, 19 umístění (vč. osmi druhých míst) a ziskem 4,185 mil. Kč odchází do chovu.

Michaela Zemanová


Skvělé třetí místo Delight My Fire a Niklase Lovéna ve Velké pardubické v sezóně 2017 (foto: Petr Guth)

Vítězka Gd1 Gran Corsa Siepi di Merano Flower of Love podlehla torzi tlustého střeva

26. Listopad 2019 - 14:53

Smutnou zprávu dnes zveřejnil na svých internetových stránkách trenér Radek Holčák. Letošní vítězka Gran Corsa Siepi di Merano (Gd1) Flower of Love (Poet's Voice) podlehla dva týdny po svém životním triumfu zdravotním komplikacím. Nadějné tmavé hnědce stáje Březová, která během tří sezón vydělala na překážkách přes 1,3 miliónu korun, bylo teprve 6 let.

 
Šlo o torzi tlustého střeva, přetočení. U tlustého střeva je nutný okamžitý zásah. Hned jak jsme to ráno po příchodu do stáje zjistili, do půl hodiny byla naložená a jeli jsme do Brna, kde byla operována. Bohužel to bylo pozdě a už se z toho nedostala,“ uvedl na svých stránkách Holčák.

Flower of Love zahájila dostihovou kariéru v Anglii, kde v péči Simona Crisforda absolvovala jako tříletá 5 startů, z nichž dva proměnila ve vítězství a v dalších se vešla na tabuli, za což získala rating 81 liber. V únoru 2017 ji na February Sale v Newmarketu zakoupil za 48.000 gns pan Jiří Drag, v jehož barvách absolvovala 13 startů. Po neúspěchu v mosteckém Memoriálu Vlastimila Smolíka (I.k.), kterým v českém turfu debutovala, přešla do překážkového provozu, ve kterém z 11 startů vytěžila 4 vítězství a 6 umístění, jen jednou nepřišla "za peníze". Vedle zmíněného vrcholu své kariéry též doběhla druhá Gran Corsa Siepi d'Italia (Gd1).

Je to velká škoda. Počkali jsme si na ní a ona nám to začínala vracet. Pro mě a majitele Jiřího Draga to byla taková srdcovka. Byli jsme ji spolu kupovat v Newmarketu. Byla to jeho první kobyla,“ uvedl trenér. (miv)


  

Prosinová dražba v Deauville nabídne prvního potomka klasické vítězky Partyday

26. Listopad 2019 - 9:34

V posledních letech odešla do zahraničních chovů celá řada klisen, které sbíraly větší či menší úspěchy na českých drahách. K těm dostihově nejúspěšnějším patří vítězka Jarní ceny klisen (L) z roku 2016 Partyday (Footstepsinthesand), která se posléze neztratila ani na německé blacktype scéně. Jejího prvního potomka, letos 30. dubna narozeného hnědáka po vítězi Prix Jacques le Marois (Gr.1) Al Wukair (Dream Ahead), nabídne prosincová Vente d'Elevage v Deauville.


Vedle prvního potomka klisny (lot 809), která získala tři druhá místa v německých listed dostizích nabízí katalog prosincové mixed dražby celou řadu koní zajímavých i pro českého turfmana. Jako lot 670 bude například nabídnut letošní hřebec po Charm Spirit (Invincible Spirit) z trojnásobné vítězky Dentelle (Apeldoorn), matky úspěšný zástupců barev Jiřího Charváta a jeho ženy My Old Husbanda (Gentlewave), Dumnonie (Silver Frost) či Dominiqua (Motivator). V nabídce je i dcera Dentelle působící v chovu - Dyctynna (Stormy River) (lot 374). 

Pokud by Vás více lákaly právě chovné klisny, je na prodej jako lot 859 čtyřnásobná překážková vítězka Legende du Luy (Bonnet Rouge), čtrnáctiletá chovná klisna, která je polosestrou výborného Anakinga (Astarabad). K prodeji do ČR jménem přímo vyzývá tříletá Prague du Berlais (Balko) (lot 916), jednou ze 3 startů na rovinách umístěná klisna překážkového rodokmenu, jejíž matka Crystal du Berlais (Great Pretender) je polosestrou vítěze Velké pardubické Tzigane du Berlais (Poliglote).

Hodně zajímavou matkou by mohla v italských listed umístěná čtyřletá bělka Abiona (Jukebox Jury)(lot 35), klisna s GAG 86 kg, dcera vítězky Diana Trialu (Gr.2) Ars Nova (Soldier Hollow) z rodiny, kterou v Německu založila poslední vítězka československé trojkoruny Arva (Scottish Rifle). 

Nabízet se bude i třináctiletá Celestina Agostino (Street Cry) (lot 353), březí po Charm Spirit (Invincible Spirit). Matka 5 vítězů včetně Gr.2 umístěného King Genki (Arcano) a mj, také polosestra matky plemeníka Kentucky Dynamite, otce Wirelesse či Blessed Kiss, je též matkou třetího z Českého derby 2014 hřebce Vainakh (Rock of Gibraltar). (miv)


     

Arcturus stáje Meridian zvolen Koněm roku na Slovensku

22. Listopad 2019 - 21:00

Na Galavečeru slovenského turfu byli dnes v Braztislavě vyhlášeni nejúspěšnější účastníci uplynulé sezóny. Koněm roku byl v anketě majitelů, trenérů, jezdců, dostihových funkcionářů a publicistů zvolen vítěz trojkoruny ARCTURUS (Fast), připravovaný Františkem Holčákem pro českou stáj Meridian, který získal plných 72,28% hlasů. Zároveň byl zvolen nejlepším tříletým hřebcem/valachem a tako nejlepším vytrvalcem.


Arcturusův trenér František Holčák se stal šampiónem slovenských trenérů, v anketě o Trenéra roku se ale musel sklonit před domácím Jaroslavem Línkem, kterému se jako prvnímu v historii podařilo vyhrát současně v anketě o nejlepšího jezdce i nejlepšího trenéra. Stáj Meridian se stal majitelským šampiónem.

V letošní sezóně zorganizovalo Závodisko, š.p. dohromady 20 dostihových dnů, z nichž 16 se uskutečnilo na centrálním hippodromu v Bratislavě, dva v Topoľčiankách a po jednom v Šuranech a Senici. Odběhlo se na nich 132 rovinových a 24 překážkových dostihů. (miv)

  Výsledky anket Kůň roku, trenér roku a jezdec roku 

Kôň roka počet hlasov % ARCTURUS (IRE) 73 72,28 % RYONY (IRE) 11 10,89 % MENY BAY (IRE) 7 6,93 % PALMERA (GER) 5 4,95 % CRUSHING POWER (GB) 2 1,98 % ROYAL GINO (GER) 2 1,98 % GASTON (FR) 1 0,99 %       Tréner roka počet hlasov % Línek Jaroslav 32 31,68 % Holčák František 23 22,77 % Kubovičová Zuzana 10 9,90 % Kalaš Pavel 9 8,91 % Štangel Marián 8 7,92 % Brečka Jaroslav 5 4,95 % Hanáček Jaroslav 3 2,97 % Chodúr Jozef 2 1,98 % Mihalík Marcel 2 1,98 % Luka Václav 1 0,99 % Šiesti respondenti nevolili žiadneho trénera         Jazdec roka počet hlasov % Línek Jaroslav 73 72,28 % Šmida Zdenko 15 14,85 % Matuský Lukáš 3 2,97 % Brečka Jaroslav 2 1,98 % Odložil Jan 2 1,98 % Florian Adam 1 0,99 % Kráner Ferdinand 1 0,99 % Petrlík Nikola 1 0,99 % Traja respondenti nevolil žiadneho jazdca      Výsledky anket o nejlepší koně slovenského turfu 2019 

  Najlepší šprintér počet hlasov % 1 CRUSHING POWER (GB) 70 69,3% 2 GENTLEMAN JACK 14 13,9% 3 MR RIGHT (IRE) 14 13,9% 4 MISS TROUT (GER) 3 3,0%           Najlepší míliar počet hlasov % 1 RYONY (IRE) 42 41,6% 2 ARCTURUS (IRE) 28 27,7% 3 CHILLI CHOCOLATE (FR) 10 9,9% 4 MOOREEN 9 8,9% 5 GENTLEMAN JACK 7 6,9% 6 SHAWNEE´S TRIUMPH (FR) 4 4,0%   Jeden hlas neplatný             Najlepší vytrvalec počet hlasov % 1 ARCTURUS (IRE) 61 60,4% 2 PALMERA (GER) 15 14,9% 3 GASTON (FR) 7 6,9% 4 ROYAL GINO (GER) 6 5,9% 5 BOLTHORN (CZE) 3 3,0% 6 DARKOLVA (IRE) 3 3,0% 7 FALCON BABAY (IRE) 2 2,0% 8 MADOX 2 2,0% 9 FURIOUS FELIX 1 1,0% 10 KIHNU (FR) 1 1,0%           Najlepšia 2-ročná kobyla počet hlasov % 1 VAIN HOPE (IRE) 55 54,5% 2 QUEEN OPERA (CZE) 30 29,7% 3 ETERNITY (GER) 14 13,9% 4 DATTHIREY (GB) 1 1,0% 5 EYES ON YOU (GER) 1 1,0%           Najlepší 2-ročný žrebec (valach) počet hlasov % 1 TRISTAN 44 43,6% 2 LUCKYNAV (IRE) 23 22,8% 3 OPASAN (IRE) 20 19,8% 4 SPARTICO (GER) 9 8,9%   Dva hlasy neplatné       Traja respondenti nevolili žiadneho koňa             Najlepšia 3-ročná kobyla počet hlasov % 1 CRUSHING POWER (GB) 40 39,6% 2 O´FFENSIVE (FR) 27 26,7% 3 PALMERA (GER) 24 23,8% 4 FALCON BABAY (IRE) 7 6,9% 5 NIKEANDNEMESIS (IRE) 2 2,0%   Jeden respondent nevolil žiadneho koňa               Najlepší 3-ročný žrebec (valach) počet hlasov % 1 ARCTURUS (IRE) 78 77,2% 2 RYONY (IRE) 16 15,8% 3 BOLTHORN (CZE) 5 5,0% 4 SHAWNEE´S TRIUMPH (FR) 2 2,0%           Najlepšia staršia kobyla počet hlasov % 1 MOOREEN 46 45,5% 2 ZORIANA (GER) 42 41,6% 3 SAŠA (GB) 5 5,0% 4 KIHNU (FR) 3 3,0% 5 MISS TROUT (GER) 3 3,0% 6 BENIDICTION (IRE) 1 1,0% 7 SILVER EMRESS (GER) 1 1,0%           Najlepší starší žrebec (valach) počet hlasov % 1 ROYAL GINO (GER) 31 30,7% 2 GASTON (FR) 21 20,8% 3 CHILLI CHOCOLATE (FR) 15 14,9% 4 GENTLEMAN JACK 14 13,9% 5 DARKOLVA (IRE) 11 10,9% 6 MR RIGHT (IRE) 7 6,9% 7 FURIOUS FELIX 2 2,0%           Najlepší prútenkár počet hlasov % 1 MEDICI (USA) 67 66,3% 2 MENY BAY (IRE) 26 25,7% 3 WAAYA (IRE) 8 7,9%         Najlepší stípliar počet hlasov % 1 MENY BAY (IRE) 72 71,3% 2 SUMMER HILL (HUN) 26 25,7% 3 RUBYCHOP (FR) 3 3,0%           Najlepší kôň slovenského chovu počet hlasov % 1 BOLTHORN (CZE) 44 43,6% 2 MOOREEN 29 28,7% 3 GENTLEMAN JACK 20 19,8% 4 QUEEN OPERA (CZE) 5 5,0% 5 FURIOUS FELIX 3 3,0%

zdroj: Závodisko, š.p.
 

Česko má dalšího blacktype koně. Boomboom Kiss doběhl třetí v Grosser Herbstpreis v Drážďanech

20. Listopad 2019 - 15:22

Tři roky poté, co zde Dally Hit (Ad Valorem) finišovala na druhém místě, získal český kůň další umístění v posledním blacktype dostihu německé sezóny Grosser Herbspreis (L, 3+, 2200 m, 25.000 €) v Drážďanech. Řady českých blacktype koní zde dnes rozšířil čtyřletý Boomboom Kiss (Kentucky Dynamite), který v poli 12 koní obsadil třetí místo.


Na konci srpna po druhém místě v prodejce v Chantilly za 26.777 € stájí Lokotrans zakoupený Boomboom Kiss (Kentucky Dynamite), který dnes absolvoval teprve třetí start v přípravě Luboše Urbánka a barvách Lokotransu, nastupoval do dostihu jako outsider s kurzem 205:10. Adam Florian jej většinu dostihu držel na čtvrtém - pátém místě u bariéry, v oblouku před cílovou rovinou se posunul blíž čelu a v cílové rovině dokonce převzal vedení, nicméně na měkké půdě v závěru ve vyrovnaném boji podlehl finiši vítězného tříletého Say Good Buy (Showcasing) a o krk jej překonal i čtyřletý Nikkei (Pivotal). Za umístění získal 3.000 €. V dostihu (viz technický výsledek) startovala i slovenská O'Ffensive, ale skončila poslední.

V rámcových dostizích se umístili Grigni De Lancray (Rail Link) stáje Přikryl s.r.o., který s Jiřím Palíkem v sedle doběhl pátý v Preis des grossen Adventskonzertes (Class E, 3+, 1500 m, 3.400 €), Nee l'Amour (Egerton), která pod jezdkyní S. Voght získala stejné umístění v Preis der DSD Dresdner Sicherheitsdienst GmbHSicherheitsdienst GmbH (Agl. IV, 1900 m, 3.400 €) a Opinion Maker (Zoffany) stáje Hippolit-Pejšková, který za čtvrté místo v Preis der Bäckerei Schwerdtner (Agl IV., 1500 m, 3.400 €) s ž. Murzabayevem vydělal 200 €.     


Pravý bratr Arkalona, polobratr Ramssia či blízký příbuzný Marmitona. Richner a Janda v Deauville nakupovali potenciální hvězdy

19. Listopad 2019 - 20:23

Druhý den třídenní Vente d' Automne, podzimní mixed dražby společnosti Arqana v Deauville, přišla na řadu část stores - nabízející dvouleté nestartovavší koně překážkových rodokmenů, vedle kterých byli též k prodeji ročci taktéž především s překážkovými dispozicemi. Taktovky českých nákupů se dnes naplnilo chopil Christian Richner, který pro české majitele získal 5 koní (z toho 4 ročky), kteří dohromady stáli rovných 100 tisíc eur. Nakupoval i Tomáš Janda, který získal jednu dvouletou klisnu a jednoho ročka.

 
Hodně zajímavý rodokmen má nejdražší z dnešních Richnerových nákupů dvouletý valach SWEET MIX (Al Namix) (lot 243), vydražený za 34.000 €. Matkou nové české akvizice je nestartovavší Sweet Chestnut (Turgeon), která je pravou sestrou překážkového Gd1 vítěze Turgota a klisny Dent Sucrée, trojnásobné vítězky na překážkách a především matky výborného Marmitona. Zakoupený dvouletek je jeho blízkým příbuzným a to nejen proto, že matky obou koní jsou pravé sestry, ale Marmiton je synem plemeníka Martaline, který je, stejně jako Sweet Mixův otec Al Namix, synem legendárního Linamixe (Mendez).

Možná ještě zajímavější je za 24.000 € zakoupený roční ryzák RED CLIFF (Tiger Groom) (lot 319), který je pravým bratrem dvojnásobného Gd2 vítěze v Itálii a šampióna českých proutěnkářů sezóny 2017 Arkalona. Graded vítězství v překážkovém provozu získal i další bratr nové akvizice Azura du Kalon (Tiger Groom), slibně se letos navíc uvedl i polobratr First of All (No Risk At All), kterého Richner koupil pro Dr. Charváta na této dražbě před dvěma lety za 35.000 €.

Sourozence - vítěze překážkového "blacktype" dostihu má i za 17.000 € zakoupený roček FORNELLI (Kapgarde) (lot 397), jehož polosestra Ivresse du Berlais (Poliglote) zvítězila v listed Prix Christian de l'Hermite - Grand Steeplechase des 4 ans a polobratr Morosini (Martaline) se umístil v Gd3 proutěnkách.

Za 13.000 € vydražený roční GREAT JELOIS (Great Pretender) (lot 291) je prvním potomkem nestartovavší Sainte Marie de Re (Saint des Saints), bába Erdijiya (Kahyasi) dala mj. šestinásobného překážkového vítěze Saint Renan se ziskem 125 tisíc eur.

Také roční za 12.000 € pořízený SUNSET (Waldpark) (lot 293) je synem nestartovavší matky. Šestnáctiletá Sancoin (Gulch) ale už má za dráze 8 startovavších potomků a mezi nimi 4 vítěze včetně Schwarzwalda (Sageburg), který vyhrál 5 překážkových dostihů.

Zajímavé nákupy uskutečnil i Tomáš Janda. Dvouletá hnědka SOLOGNOTE (No Risk At All) (lot 264), za níž Janda zaplatil 16.000 €, je polosestrou Montbazona (Alberto Giacometti), druhého z Gd2 bumperu, který později získal třetí místo v Gd3 proutěnkách.

Z pohledu našeho turfu je ještě zajímavější roční dosud nepojmenovaný bělouš (lot 453), kterého Janda vydražil za 6.000 €. Hřebec je synem jednoho z nejúspěšnějších francouzských plemeníků Kendargenta (Kendor), matka Rampoldina (Montjeu) neběhala, ale v chovu již dala 5 vítězů včetně premianta letošního St. Legeru Ramssia (Whipper) Františka Hrubého. (miv)

Související články:
Čtyřletý Folburg de Palma, druhý v Gr.3 dostihu pro AQPS koně, zakoupen za 190.000 € pro českou stáj
Christian Richner koupil 20 koní, 7 z nich posílí český turf včetně polobratra Sira Dragoneta 


 

Čtyřletý Folburg de Palma, druhý v Gr.3 dostihu pro AQPS koně, zakoupen za 190.000 € pro českou stáj

18. Listopad 2019 - 19:44

Dnes začala v Deauville třídenní mixed dražba společnosti Arqana Vente d'Automne jejíž úvod patřil koním v tréninku. Do českého turfu z ní směřuje minimálně 5 koní, za které bylo v souhrnu zaplaceno 242 tisíc eur. Nejdražším z nich byl tříletý Folburg de Palma (Sageburg), neplnokrevný hřebec AQPS (s podílem 1,57% krve AQ), který na konci loňského října jako tříletý získal druhé místo v Prix de l'Avenir, dostihu Gr.3 pro neplnokrevné koně.


Za 190.000 € zakoupený hřebec (lot 223) z výborné překážkové rodiny dosud vyběhl 6x, získal 3 vítězství, dvě v rovinových dostizích na vytrvaleckých distancích 2600 a 2800 metrů a ve vítězství proměnil i svůj první start na překážkách, který absolvoval 27. října v Moulins.

Překážky budou cílem i dalších českých nákupů. Za 65.000 € zakoupený (lot 226b) čtyřletý valach Foudre d'Allier (Network) je synem klisny Escortnight (Robin des Champs), pravé sestry vítěze Dovecote Novices' Hurdle (Gd2) Escort'Mena. Na dráze se představil zatím 4x, jednou na rovinách a 3x v proutěnkách. Ač nezvítězivší, před 10 dny doběhl druhý v proutěnkách o 45.000 € ve Fontainebleau. 

Tříletý valach Gosphore (Timos) (lot 208), který stál 50.000 €, už má dokonce za sebou i tři starty ve steeplechase. Na dráze se poprvé ukázal letos v dubnu, kdy vítězně debutoval v proutěnkách v Lyon-Parilly a poté skončil třetí v proutěnkách v Compiegne. Už v srpnu okusil steeplechase a ze tří startů na těžkých skocích proměnil dva ve vítězství.  
  
Hodně zajímavou kariéru má za sebou i tříletý valach Upsong (Authorized) (lot 233), vydražený za 25.000 €. I on začal kariéru až letos a rovnou na překážkách, kde ze 6 startů v proutěnkách získal 4 umístění. Druhého listopadu při svém posledním startu však dokázal získat 4. místo v listed v Auteuil.

Koně s překážkovou zkušeností si v Deauville vyhlédl i Jaroslav Myška, který za 12.000 € získal čtyřletého valacha Fil Conducteur (Racinger) (lot 222). Valach má za sebou již 12 startů s poměrně zajímavou filozofií. I on začínal v proutěnkách, zkusil i jednu steeplechase, nicméně nijak zvlášť neuspěl. Od července však absolvoval 5 startů na rovinách, z nichž vytěžil 3 vítězství.  
  
Tradičně hodně nakupoval v Deauville i Christian Richner, který vydražil 20 koní. Zda někteří z nich byli zakoupeni pro české stáje Vás budeme informovat později. (miv)


Green Rocks triumfoval ve Fontainebleau. Sertash Ferhanov tak slaví osmé francouzské vítězství

18. Listopad 2019 - 13:54

Dnešního dostihového dne ve Fontainebleau se zúčastnili dva naši kvalitní steepleři - vítěz Ceny Sergeant Thundera a dvakrát v Meranu vítězný Quinze de la Rose (Turtle Bowl) a také pětinásobný vítěz GREEN ROCKS (Red Rocks), do jehož sedla se v Prix Planet Sushi a Fontainebleau (5+, steeple, 3600 m, 21.000 €, záznam) vrátil Sertash Ferhanov. A byl to návrat vítězný!


V jedenáctihavém poli od čtvrté překážky dostih vodil Quinze de la Rose s Janem Faltejskem v sedle, zatímco s Green Rocksem Sertash Ferhanov nikam nepospíchal a nechal ho cválat v zadní části pole. Tři překážky před cílem ale přes svěřence trenéra Seménky začali hromadně přecházet soupeři a Jan Faltejsek ho dva skoky před cílem zadržel. Naopak zástupce stáje Ivana Porkátová a svěřence Grega Wroblewského Green Rockse Ferhanov posouval dopředu. Sice hůře skočil poslední překážku, ale poté dokázal udolat soupeře silným finišem a favorizovaného Limpopo Has (Ballingarry) odkázal o pět délek za sebe na druhé místo. Dostih dokončilo jen pět koní. Letos potřetí startující Green Rocks tak z posledních sedmi startů vyhrál pošesté a své majitelce vydělal 10.080 euro. Ve Francii působící Sertash Ferhanov v zemi galského kohouta triumfoval poosmé z 32 startů. (mze) 

S Radimem Bodlákem o letošní sezóně, novinkách ve stáji a také podpoře českého chovu

13. Listopad 2019 - 16:26

Radim Bodlák patří nejen k trenérům, jejichž svěřenci se úspěšně prezentují v obou dostihových disciplínách, ale také k těm, kteří častěji vypravují koně na zahraniční dráhy. S trenérem jsme detailněji probrali jeho 12. dostihovou sezónu a také výhled na příští rok. A dozvíte se rovněž, v čem spatřuje podporu českého chovu a jeho větší popularizaci. Ostatně v jeho stáji najdeme především zástupce českého chovu.


Sezóna 2019 vám přinesla deset vítězství včetně triumfu Tiara Mana v Poplerově memoriálu, vítězství Slivky ve Švédsku a umístění ve velkých dostizích. Budete se mnou souhlasit, že tato sezóna patřila k těm úspěšným ve vaším kariéře?
Ano, určitě s touto sezónou spokojený jsem. Určitě se ale mohly povést některé dostihy lépe a také nám někdy chybělo štěstí. Potkalo nás také několik chyb v dostizích, což se hlavně týká Cosmic Magic, která byla v září v Pardubicích diskvalifikována poté, co proběhla cílem jako první, a v dalším dostihu zase byla zavřená a už vyhrát nemohla. Měli jsme také v dostizích hodně druhých míst, a určitě u některých z nich měli koně na vítězství, ale tak už to v dostizích chodí.

Co vám vlastně v letošní sezóně udělalo největší radost?
Musím vyzdvihnout úspěch Tiara Mana a jeho úspěšnou obhajobu vítězství v Poplerově memoriálu. A také výsledky Slivky, která vyhrála čtyřikrát a druhá byla v Meranu a ve Zlatém poháru Elektrizace železnic. Je to výjimečná, suprová, klisna českého chovu.

A je něco, co vás letos rozesmutnilo anebo z čeho máte špatné či smíšené  pocity?
Byl jsem rozčarovaný z celého pardubického víkendu. A nebylo to kvůli Delight My Fire, jak by mohlo někoho napadnout, ale z celé situace okolo překážkových dostihů a českého chovu. Velká pardubická a celý dvoudenní mítink okolo ní je velikým svátkem a bohužel bylo vidět, jak moc ubylo koní. Mohlo by se říci, že běhala jen kvalita, ale malý počet startujících je bohužel v kontextu s tím, jak klesá počet koní českého chovu. Jockey Club sice jakoby podporuje český chov, ale ve skutečnosti pro něho moc nedělá. Vrcholem všeho bylo v neděli uspořádání trojkového krosu na 4600 metrů, který byl pro koně velmi náročný. Měl totiž podobný kurz jako Cena Vltavy, přitom byl jen dostihem třetí kategorie a běžel se tedy o mnohem nižší dotaci, než jedničkové dostihy. Bylo to vlastně za málo peněz hodně muziky. Proč se třeba v takový významný den, kdy u televize sleduje dostihy milion diváků a na závodiště přijde na 30 tisíc lidí, raději neudělá dostih pro český chov, který bude výbornou propagací českého chovu, a zároveň velkou motivací a podporou pro chovatele?
Jsem toho názoru, že by měl Jockey Club přijmout taková opatření, která by nařizovala áčkovým závodištím mít během dostihového dne alespoň jeden dostih pro koně českého chovu a menší závodiště dva takové dostihy za odpoledne. A případně by mohli mít i koně českého chovu v dostizích úlevu na zápisném. Tohle, myslím si, by bylo velkou podporou českého chovu, a ne jako majitelské prémie, které šly víceméně do ztracena. Je potřeba si uvědomit, že je český dostihový sport  postavený na malých stájích a majitelích. Ti, jak odejdou, tak už se zpět nevrátí. A také když nebude český chov, nebude postupem času ani český turf.


Slivka (vpravo) dělá výbornou reklamu českému chovu. Letos pro stáj Antique art UH mj. čtyřikrát zvítězila. Snímek je z květnového dostihu v Pardubicích, který vyhrála za asistence Josefa Bartoše  

Který z vašich koní, který letos začínal na rovinách anebo na překážkách, ve vás vzbuzuje větší optimismus vzhledem k příští sezóně?
Určitě je jím Gontchar, který neměl u nás zimní přípravu a proto jsme s ním vstoupili do sezóny později a opatrně. První start na překážkách byl hlavně o zkoušce, zda-li tuto zátěž vydrží nohy. Jezdec měl instrukce, že nám jde hlavně o to, aby se Gontchar „profoukl“ a dostih dobře přeskákal. A to se podařilo, Gontchar skáče dobře a navíc je to flegmatik. Je to takový salámista, nikam se nehrne a čeká na pokyn. U nás ve stáji je hodně oblíbený. Na poslední start při závěrečném dostihovém dnu v Pardubicích jsme ho poslali do krosu, kde přišel čtvrtý v kontaktu s nejlepšími. Tady musím pochválit Daniela Vyhnálka, který splnil do puntíku, co jsem mu před dostihem řekl a provedl ho dostihem luxusně. Myslím, že by mohl být jednou nástupcem dobrých překážkových jezdců, kteří nyní svým věkem patří ke střední generaci. Je pro nás také moc důležité to, že Gontchar zůstal po dostihu zdravý. Těšíme se s ním na příští sezónu.

Zmínil jste Gontchara, kterého jste kupoval ze stáje trenéra Šavujeva společně s Limariem. Ale z jeho stáje máte ještě mladého talentovaného překážkáře Mobilizationa, kterého jsme letos na dráze neviděli. Kdy asi plánujete jeho návrat do dostihů?
Jsem moc rád, že jsem se k takovým koním dostal a chtěl bych panu Šavujevovi poděkovat, že mi je nabídl. Ke koním těchto kvalit, kteří byli jako ročci prodáváni za pro nás horentní sumy, bych se nikdy v jejich mladém věku nedostal. A mohl jsem je koupit proto, že měli zdravotní problém a majitelé je prodávali za zlomek jejich původní ceny. Co se týče Mobilizationa, tak ten už je také v pořádku a schovávám si ho na příští rok. Myslím, že by to mohl být kůň do velkých dostihů.

Takže se už s žádným z vašich překážkových koní nechystáte ještě třeba v zimě do Itálie?
S Tiara Manem chceme ještě 26. listopadu do Trevisa a pak až po Novém roce.


Tiara Man při svém druhém vítězství v Memoriálu Rudolfa Poplera se Sertashem Ferhanovem

Ve vaší stáji je také několik dvouletých koní. Jak splnili vaše očekávání a od kterých se dají příští rok očekávat větší věci?
Na dvouleté jsem změnil názor a tedy i přístup k nim. Pokud chce trenér uspět s dvouletým koněm, aby byl dobrý mezi špičkou ročníku, musí na něho více přitlačit a to se na něm zpravidla negativně podepíše v jeho další kariéře. Takže od dvouletých koní tolik neočekávám, nepospíchám na ně a věřím, že nám to vrátí a vydrží další sezóny. Navíc já pracuji hlavně s českými odchovanci, kteří nejsou tak raní. Takže abychom mohli porážet drahé nákupy velkých stájí, musel bych na dvouleté koně o to více tlačit… Pokud bych měl jmenovat koně, kteří by mohli být největší nadějemi na příští rok, tak jsou to Ruminka a Fjäril. Ten ještě nestartoval, dostal čas, protože hodně roste. Ale věřím, že nám udělá radost.

Jaký je vlastně u vás výhled s koňmi na příští sezónu? Jak velká generační výměna čeká vaši stáj?
Jen malé procento koní odejde, většina koní zůstane. A vzhledem k tomu, že přijde do tréninku několik ročků našeho chovu a několik koní by se ještě mělo koupit, měli bychom mít v tréninku více koní než letos. Přišli k nám v sezóně noví majitelé, jako pan Posád. Doufám, že se jejich koně, z nichž někteří měli zdravotní problémy, dobře ukážou příští rok.

Samozřejmě se nemohu nezeptat na vaši dlouholetou překážkovou chloubu Delight My Fire. Je po Velké pardubické v pořádku a zůstává v tréninku?
Ano, jsme všichni moc rádi, že zůstala v pořádku. O jejím dalším programu zatím ještě není úplně rozhodnuto. 

Také jste v posledních sezónách startoval často se svěřenci ve Švédsku, kde například Slivka letos dokázala vyhrát. Je to cesta, ve které budete i příští rok pokračovat?
Určitě se budu i nadále hodně dívat pro překážkové koně po dostizích v cizině, a to nejen ve Švédsku, ale i v Polsku, Itálii a přemýšlím také nad dostihy ve Švýcarsku. Kdybychom nejezdil s koňmi ven, tak bych měl tak půlku majitelů. Pokud na to koně mají, v cizině si spíše vydělají na sebe peníze.

A vaše slovo na závěr?
Chtěl bych moc poděkovat celému našemu manšaftu za dobře odváděnou práci a také majitelům za důvěru, trpělivost a spolupráci. S řadou z nich už spolupracuji více let a vážím si toho.

Michaela Zemanová
Fotografie: Andrea Zavadilová a agataw.pl
 

Forea běhala za Finigu. Záměna dvou dvouletých klisen vedla ke čtyřem diskvalifikacím a sankci 20 tisíc pro trenéra Harise

11. Listopad 2019 - 0:19

Jedenáct let poté, co dvouletá Perlička běhala v Karlových Varech místo Nazgůla, řešil Jockey Club další záměnu koní, tentokrát bohužel s větším dopadem. Jak zjistila Pořádková komise, došlo v tréninkovém úseku Ludvíka Harise k záměně dvou dvouletých klisen - Forey a Finigy. Zatímco do dostihů byla hlášena a úspěšně se v nich prezentovala Finiga, ve skutečnosti místo ní běhala Forea. Ta se zúčastnila celkem 4 dostihů, získala dvě druhá místa a šesté v Ceně zimní královny.

 
Jak uvádí zápis zveřejněný ve Věstníku ČT, ze všech těchto dostihů byla Forea diskvalifikována a trenér Ludvík Haris potrestán sankcí 20.000 Kč. 

K záměně podle zjištění Pořádkové komise došlo už v okamžiku, kdy klisny, které jsou obě vlastními odchovankyněni stáje DAR, přišly k trenéru Harisovi do tréninku. Jak Haris uvedl před Pořádkovou komisí, "Je za záměnu odpovědný on, neboť si klisny zafixoval obráceně, ještě než přišly do tréninku. Chovatelské centrum stáje DAR totiž těsně sousedí s jeho tréninkovým střediskem, takže klisny Foreu i Finigu vídal ještě před jejich příchodem do jeho tréninku a jako hříbata si je identifikoval podle toho, v blízkosti které matky je vídal. Vzhledem ke skutečnosti, že byl přesvědčen o tom, že je zná, při vlastním převzetí do tréninku před letošní sezónou neprovedl kontrolu podle průkazů a do připravených boxů je umístil obráceně. A od té chvíle s nimi nakládal obráceně, Foreu považoval za Finigu a obráceně. Na záměnu se bohužel nepřišlo ani ve chvíli, kdy se klisny podrobovaly zkouškám způsobilosti ke startům z boxů, ani během kontroly čipů, která měla být provedena před prvními třemi dostihy, které Forea absolvovala pod identitou Finigy."

K odhalení záměny došlo až 6. října po zjištění nesouladu přečteného kódu mikročipu s číslem uvedeným v dokladech koně Finiga při kontrole mikročipů u koní startujících ten den. Následně byla provedena revize podkladů pro vydání průkazů koně oboz klisen a zjištěno, že došlo k záměně. Zápis dále uvádí, že "Z grafických popisů je však zřejmé, že klisny nelze zaměnit (Finiga je hnědka bez odznaků, zatímco Forea je hnědka s odznaky) a to i bez vybavení zařízením na čtení mikročipů, aniž by se nejednalo o nedbalost odpovědné osoby, tj. trenéra, který při převzetí klisen do své péče nepřekontroloval grafický popis v průkazu, přičemž tato povinnost mu vyplývá z Řádu plemenné knihy oddíl D) Průkaz koně, bod 48."
Adam Florian se stal poprvé šampionem mezi jezdci na rovině. Helena Vocásková už potřetí kraluje trenérům

9. Listopad 2019 - 19:04

Dnes nedlouho po 15. hodině se zavřela brána za letošní dostihovou sezónou nejen na pražském závodišti, ale v celém českém turfu. Dobojovány tak samozřejmě byly také rovinové šampionáty. O post jezdeckého šampiona se mohlo bojovat ještě dnes, ale nakonec ani jeden ze dvou jezdců, kterých se to týkalo, nevyhrál. Adam Florian se tak stal poprvé ve své kariéře šampionem mezi jezdci na rovině s celkovým počtem 30 vítězství, zatímco druhý Jan Verner nasbíral v sezóně o tři prvenství méně.


Třetí příčku drží v současnosti ve Spojených arabských emirátech působící David Liška s 19 vítězstvími. Mimochodem loňský šampion se ve čtvrtek při svém prvním startu v Meydanu dokázal prosadit na třetí místo.

Nejúspěšnější jezdkyní letošní sezóny je Vendula Korečková s 15 vítězstvími, což znamená pátou pozici v šampionátu. Do první desítky jezdců dokázaly proniknout ještě další čtyři jezdkyně - Martina Havelková (13 vít.), Kateřina Hlubučková (10 vít), Zuzana Vokálková (10 vít.) a Jiřina Andrésová (9 vít.). 

Trenérům v rovinovém odvětví kraluje již potřetí Helena Vocásková (26 vít.) před Ing. Václavem Lukou (16 vít.) a Miroslavem Nieslanikem (12 vít.). Ten sice byl před závěrečným dostihovým dnem sezóny šestý, ale dnes jeho svěřenci zvítězili dvakrát.

Mezi více než třemi stovkami majitelů měl na výsledek šampionátu zásadní vliv Evropský pohár žokejů a snadné Zockovo vítězství v Leram EJC Million, za který stáj Torsten Raber FR inkasovala 1,3 mil. Kč. Dnešní výborné výsledky na dostizích v Praze dostaly na druhou příčku mezi majiteli rovinových koní stáj MUDr. Eva Nieslaniková (cca 1,24 mil. Kč.). Třetí příčka patří stáji Leram (cca 1,22 mil. Kč). Téměř z jedné třetiny se o zisk stáje zasloužil Wireless pod vedením Christophe Soumillona úspěchem v Lokotrans EJC Middle.  (mze)Po skončení dostihového dne byli na tribuně ve Velké Chuchli oceněni nejlepší z letošních rovinových i překážkových šampionátů. Tento snímek zachycuje tři nejúspěšnější trenéry rovinových koní (zprava) - Helenu Vocáskovou zastoupenou synem Ladislavem, Václava Luku a Miroslava Nieslanika

Fotografie: Andrea Zavadilová

 

V Pražském zimním favoritu se střetne desítka hřebců, jejichž nákupní cena v souhrnu přesahuje 7 miliónů korun

8. Listopad 2019 - 17:31

Tečku za letošní cvalovou sezónou v České republice udělá zítřejší mítink ve Velké Chuchli. Nabídne 7 dostihů, ve kterých by však startovat 89 koní, tj. průměrně téměř 13 koní na dostih, zatímco letošní průměr za celou sezónu činí 9,42 koní v rovinových dostizích. Závěrečnému mítinku vévodí dvouletí koně, kterým je věnován jeden dostih EBF, závěr letošního Fitmin Cupu a také 4. ročník Pražského zimního favorita (II.k., 1800 m, 100.000 Kč), který je vrcholem celého mítinku.


V roli favorita nastoupí do dostihu, jehož předešlé tři ročníky z pohledu pozdějších kariér účastníků nebyly rozhodně špatné ani v porovnání s tradičním zimním favoritem, černý hnědák stáje Lokotrans Magic Baron (Dabirsim) s ž. Adamem Florianem v sedle. Svěřenec Luboše Urbánka, kterého stáj koupila v květnu na breeze-up dražbě v Deauville za 90.000 €, se českým divákům představí poprvé. Polobratr Gr.1 umístěného Woottona již ale má na svém kontě třetí místo z dostihu kategorie D v Mnichově a před měsícem po boji s Franceskou Bellou skončil druhý v Karpatské ceně (L) v Bratislavě.

Magic Baron ale není jediným drahým nákupem na startu sobotního vrcholu. Ze stejné dražby jako Magic Baron přišel do českého turfu i stáj Jansa reprezentující Giorgione (Poet's Voice), který byl jen o 10 tisíc euro lacinější. V prvních dvou startech ale toho zatím mnoho nepředvedl.

Mnohem šancovější se jeví Swinging Thomas (Dylan Thomas) ze stáje Dr. Charváta. Polobratr vítěze německého Derby Trialu (L) z Düsseldorfu, který byl zakoupen jako roček v Baden-Badenu za 40.000 €, vyběhl zatím jen jednou, ale v EBF dostihu v Mostě, ve kterém obsadil druhé místo, zanechal velmi dobrý dojem.

Stáj Lokotrans má vedle Magic Barona v dostihu ještě jedno želízko v ohni, kterým je valach vlastního chovu Averis (Pouvoir Absolu). Ten byl sice krátce nabízen před pár týdny k prodeji, ale stáj si prodej nakonec rozmyslela a Averis následně finišoval na pátém místě v Ceně zimního favorita.

Vedle Averise reprezentují domácí chov i trojkový chuchelský vítěz Avignon (Pouvoir Absolu) a jeho přemožel z Fitmin Cupu Absolutic (Pouvoir Absolu), mající v nohách jen jediný, ale zato vítězný start. 

Kurzy na vítězství ve 4. Pražekém zimním favoritu. Kompletní sázkovou nabídku Tipsportu naleznete zde


Vedle Pražského zimního favorita čeká zítra na diváky ještě jeden dvojkový dostih - Listopadový handicap (II.k., 3+, 1600 m, 90.000 Kč), na jehož startovní listině bylo plné pole 16 koní. Mezitím byl sice škrtnut Penseur, ale i tak zřejmě Chuchle uvidí silně obsazený dostih, který slibuje napínavou podívanou. Nestává se bohužel v našich končinách příliš často, aby favorit rovinovéího dostihu nastupoval s kurzem 6,5:1 jaký má čtyřletý Finios (Midships) stáje DAR. (miv)

  

O mém vítězství v šampionátu se rozhodlo v posledních Pardubicích, říká Marcel Novák

6. Listopad 2019 - 13:45

Po dostihovém dnu v Kolesách se uzavřel překážkový šampionát, který je v kategorii jezdců v držení žokeje Marcela Nováka. Tentokrát mu kraluje s počtem 21 vítězství před druhým Janem Faltejskem, který zaznamenal o čtyři vítězství méně. S dvojnásobným překážkovým šampionem se naše povídání samozřejmě hlavně točilo okolo jeho letošní sezóny, ale zajímali jsme se také o novinky z tréninkového střediska Dubnice, kde se s trenérkou Kvapilovou stará o rovinové a překážkové koně.Jakou jste měl cestu za ziskem letošního šampionátu? Myslel jste na něho už od začátku sezóny?

Letošní sezóna byla taková normální, vypadalo to, že budu mít dost koní i z našeho střediska, kteří by mohli vyhrávat, ale pak se bohužel někteří z nich zranili. Na začátku sezóny jsem tedy na šampionát nijak nemyslel, až tak od její poloviny jsem si začal uvědomovat, že bych se o něho mohl pokusit. A v samotném závěru sezóny jsem pak samozřejmě o šampionát bojoval, je to prestiž ho vyhrát.

Co rozhodlo o tom, že jste se stal po dvou letech znovu šampiónem? A kdy jste si říkal, že by to mohlo vyjít?
Myslím, že se o tom rozhodlo při posledním dostihovém dnu v Pardubicích. Podařila se mi tam dvě vítěztsví, a i když pak Honza Faltejsek ještě vyhrál  dvakrát ve Slušovicích, vedl jsem o dvě vítězství. To už jsem si říkal, že by to mohlo vyjít, i když jsem tehdy ještě nevěděl, jestli Honza nebude jezdit také v Kolesách. Tam už ale nejezdil a mě se povedlo ještě dvakrát vyhrát.

Na co nejraději budete vzpomínat z letošní sezóny?
Nejprve mne napadá, na co nejméně rád budu vzpomínat. Tím je Velká pardubická a skutečnost, že to v ní Playerovi uklouzlo. Bral bych snad raději jiné důvody nedokončení dostihu, ale to uklouznutí mám pořád v hlavě a pořád o něm přemýšlím. Proč se to stalo, kde byla chyba…  Ale jsem samozřejmě moc rád, že jsme oba po Velké pardubické zůstali v pořádku.
A co se týče těch nejhezčích okamžiků ze sezóny, tak těmi jsou všechna vítězství. Jsem moc rád, když se mi podaří zvítězit s koňmi z našeho střediska a vážím si i podpory a šancí od ostatních majitelů a trenérů. Dostal jsem se také na Ange Guardiana od pana Váni a na Talenta od trenérky Kabelkové, to bylo opravdu pěkné svezení na výborných koních v kvalifikačních dostizích.


Jedno ze dvou nejcennějších letošních prvenství Marcela Nováka. Druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou, červnovou Cenu města Pardubice, ovládl v sedle svěřence trenéra Josefa Váni st. Ange Guardiana

Jezdil jste v sezóně také několik mladých začínajících koní. Jedním z nich byl tříletý La Coral z vašeho tréninkového střediska, se kterým jste byli třetí ve Zlaté sponě tříletých. Patří mezi koně, kteří by mohli mít dobrou budoucnost na překážkách?
La Coral běhal převážnou část sezóny na rovinách a po startu v Saint Legeru majitel chtěl, abychom s ním zkusili Zlatou sponu. Nebyl jsem z toho úplně nadšený, protože jsem s ním doma zjara zkoušel skákat a byl to takový dřevák, moc mu to na překážkách nešlo. Říkal jsem si, že dva koně ve Zlaté sponě určitě neporazíme a pokud bychom byli v cíli třetí nebo čtvrtí, že bychom mohli být moc spokojení. A musím říci, že mě La Coral v dostihu moc překvapil, skákal perfektně. Tedy až na poslední překážku, na které jsme měli, na rozdíl od Velké pardubické, štěstí. A za 14 dní La Coral svůj dobrý výkon ze Zlaté spony v Pardubicích potvrdil vítězstvím a také skokově se mi v dostihu moc líbil. Takže si myslím, že by v budoucnu mohl patřit mezi lepší koně. A těší mě to o to více, že ho máme od ročka.

Tuzemská sezóna sice už pro vás skončila, ale nebudeme vás vídat v sedlech koní přes zimu v Itálii?
Spíše asi ne. Mám sice nabídku od pana Vocetky na ježdění v Itálii příští úterý, ale tento čtvrtek bych se měl dozvědět termín operace, která je pro mne nutností. Odjezdil jsem sice celou sezónu, ale cítím, že ruka není úplně v pořádku. Je potřeba implantovat do kosti štěp. Takže pokud bych dostal nějaký hodně brzký termín operace, tak už do Trevisa nepojedu.

Jak to vypadá u vás ve středisku s koňmi pro příští sezónu? Budete mít nějaké nové posily?
Ano, budou to čtyři ročci českého chovu, které budeme obsedat. Takže na příští rok budeme mít čtyři dvouletky.

A otázka na závěr – při tom všem, co už se vám v překážkovém sportu povedlo, zůstává vám ještě nějaký větší cíl?
Ano a je to vítězství ve Velké pardubické. To se mi ještě nepodařilo a chtěl bych jí s Playerem vyhrát. Letos jsme se dostali za Hadí příkop a doufám, že se příští rok dostaneme mnohem dále. Playerova cesta k Velké pardubické by měla být stejná jako letos.
A ještě bych chtěl poděkovat všem, kteří nám pomáhají. U dostihových koní je lidí stále málo. Proto si vážím práce našich rodinných příslušníků, stejně jako dalších pomocníků. Bez nich by to nešlo, podílejí se na našich výsledcích a jsou pro nás opravdu důležití. A v neposlední řadě samozřejmě patří poděkování majitelům koní.

Michaela Zemanová
Fotografie: Andrea Zavadilová

Dcera Mikhaila Glinky vyhrála jeden z nejvýznamnějších dostihů pro dvouleté koně polského chovu

4. Listopad 2019 - 14:17

Potomkům v ČR působících plemeníků se v zahraničí daří. Potvrdil to i včerejší mítink ve Sluzewieci, kde se v hlavním dostihu dne, respektive jeho části věnované anglickým plnokrenvíkům, Nagrodě Upsali pro dvouleté klisny na 1400 metrů prosadila dvouletá dcera Mikhaila Glinky (Galileo) MAGADI. Nagroda Upsali je dostih pro koně zapsané do Polské plemenné knihy a po Nagrodě Intensa, otevřené však i hřebcům, je druhým nejlépe dotovaným dostihem v programu podpory tamního chovu.


Vítězná Magadi, o které jsme psali již v srpnu při jejím prvním polském triumfu v Nagrodě 15.750 zlotých, je odchovankyní Stadniny koni Moszna. Její matka Magma (Sorbie Tower), kterou v ČR pro stáj Gabriela-Trachtová připravoval Tomáš Hurt, v roce 2008 zvítězila v Ceně zimní královny (NL) a ve třech letech mj. finišovala druhá v Austrian Oaks (Gd2) a třetí v Oaks (L) v Mostě.

Včera si vedle Magadi vedl velmi dobře i dvouletý Ishii Maki, syn Glinkova krabčického kolegy Zazoua (Shamardal), který doběhl druhý v Nagrodě 15.750 zl na 1600 metrů za importovaným Hipop de Loire (American Post). (miv)


 

Kronprinz absolvoval premiéru v českých službách. V Premio Ribot skončil čtvrtý

3. Listopad 2019 - 14:09

Trochu za očekáváním zůstal první start německého Gr.3 vítěze Kronprinze (Lord of England) v barvách stáje Dr. Charváta. Čtyřletý ryzák, kterého Christian Richner vydražil na Arc Sale za 125.000 €, se dnes jako druhý favorit postavil na start Premio Ribot (Gr.3, 3+, 1600 m, 80.300 €), kde v poli 6 koní skončil na čtvrtém místě.  

 
Na hluboké půdě se pod P. Convertinem držel na třetím místě, v cílové rovině přišel velkým závěrem z konce pole favorizovaný Out of Time (Sakhee's Secret), který vybojoval jisté vítězství, Kronprinz spadl až na páté místo, ale v posledních metrech těsně získal zpět alespoň čtvrtou pozici (záznam). Na třetího Fulminix ztrácel 1 1/4 délky, na vítězného Out of Time (Sakhee's Secret) 9 délek.Související článek:

Německý Gr.3 vítěz Kronprinz se stěhuje do Čech. Na Arc Sale jej Richner vydražil za 125.000 €

Stránky