Jak svět přichází o časopisy

V polovině září se v mé mailové schránce přestaly objevovat  každodenní newslettery  amerického  serveru a časopisu Thoroughbred Times.  Když jsem se pídil po příčině, zjistil jsem, že internetový i tištěný magazín ThorougbredTimes přestal vycházet bez dalších informací. Majitel  soud  požádal o ochranu před věřiteli, necelých dvacet zaměstnanců dostalo výpověď a  výtečný informační zdroj  je  prakticky ze dne na den  už jenom  vzdálenou hudbou minulosti.  Nedokázal zařadit vhodnou rychlost ve dnešní době sociálních sítí,  krizí  a měn, které se hroutí všude, kam oko dohlédne. A tak je dnes už jen příjemnou a milou vzpomínkou, jejíž obraz vymizí v pamětech  o to dřív,  o co jej  nahradí další, ještě hloupější program.

Majitel  práv k vydávání tohoto časopisu se údajně k jeho čtenářům i zaměstnancům zachoval poněkud podivně,  a  o  rychlém  konci všechny strany informoval až po spuštění  konkurzního řízení.  ThoroughbredTimes tak skončily po  téměř třiceti letech  vydávání  precizních  materiálů, kde si každý našel to svoje. Po nich tu nezůstala žádná náhrada.  Jejich konec je samozřejmě vysvětlován krizí v celé světě a USA zvlášť, Jenž e ať jsou důvody a důsledky jakékoli, po TT  zůstává  určité  informační vakuum. Kdo a jak je vyplní, to v tuto chvíli není jasné. 

Co je však stejně alarmující jako skutečnost samotného zániku ikonického serveru je ta skutečnost, že zřejmě jeho zprávy odběratelům nechybí.    „Přehled tisku“, který   skýtal, zřejmě nebyl formátem, který by mohl obstát proti tweetující  většině.    Nikoli   noviny – třeba v internetové podobě -  ale právě twíty  a jim podobné jsou nyní zřejmě cestou ke světu úspěchu.  I o tomhle svědčí skutečnost, že  TT už  své čtenáře nikdy nepotěší.  Jak vidno, nejenom česká dostihová média v letošním roce hynou na úbytě.    Nezná se však, že by podobnost s určitými dostihovými českými časopisy  i novinami byla něčím víc, než pouhou náhodou… 

PG