Ferdinand Minařík st. 75, Miodrag Mertha 75

Jistě mi to oba březnoví jubilanti odpustí, že výročí jejich narození připomínám společně. Ač jejich profese byla dost rozdílná, táhli vždy za jeden provaz. Oba dělali dobré jméno našemu turfu a dostihovému sportu vůbec. Navíc jsou to dlouholetí, vlastně celoživotní přátelé, kteří udržují do dneška blízký přátelský kontakt.

V datu narození je dělí pouhých šest dnů. Ferda se narodil 6. března 1941, Míla 12. března 1941.

Připomeňme si, že Ferdinand Minařík starší je jeden z nejlepších českých žokejů historie a že jako jezdec patřil do naší nejužší špičky v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. Že se stal dvakrát šampiónem na rovině (1975 a 1977) a jednou na překážkách (1968), že byl velkým rivalem a zároveň kamarádem Vlastimila Smolíka, a že se řadu let jeho jezdecká kariéra překrývala s trenérskou, která později, s ohledem na přibývající léta, samozřejmě převážila.

Miodrag Mertha pracoval dlouhá léta v Československé, později České televizi a na Nově a stal se nadlouho jediným skutečným a zcela nepostradatelným dostihovým komentátorem u nás. Je to on, kdo má největší zásluhu na tom, jaký prostor dostal už tenkrát tento sport na obrazovce. Později však Mílu postihlo velmi vážné onemocnění. Přežil je, ale s prací, nejen v televizi, byl konec. Těžká choroba mu bohužel navždy znemožnila v televizní profesi pokračovat.

Dodejme ještě, že i Ferdinand Minařík st. (ostatně stejně jako v současnosti jeho starší syn Ferdinand Minařík ml.) také později velmi úspěšně „fušoval“ do televizního řemesla. Jako dostihový spolukomentátor a expert.

Chtěl bych za všechny čtenáře Dostihového světa a všechny dostihové příznivce oběma jubilantům ke třem čtvrtinám století jejich života pogratulovat. A popřát jim samozřejmě všechno dobré do dalších let.

A zároveň vyjádřit, jak moc si vážím toho, že se i já můžu mezi řadit mezi jejich blízké přátele.

Petr Feldstein