Majestic Missile v českém chovu (otázky pro R. Kopeckého)

Příchod plemeníka Majestic Missile do českého centra Darhorse  je událostí, jakých se v prostředí českého chovu anglického plnokrevníka neuděje mnoho. V souvislosti s příchodem otce populárního Mikeshe do Česka jsme položili řediteli centra DARHORSE Rostislavu Kopeckému několik otázek. Jeho odpovědi si můžete přečíst v následujících řádcích.

Jak jste spokojený s aktuální skladbou plemeníků v centru DARHORSE a chybí vám plemeník, kterým byste rád, tuto nabídku v budoucnu doplnil?

Obecně spokojenost v chovu je velmi relativní stav, který ovlivňuje obrovské množství faktorů. Za sebe mohu říct, že úplně spokojený nejsem a podle mého názoru pokud chovatel deklaruje spokojenost s jakkoliv dobrým status quo, tak to vnímám jako rezignaci na hledání cesty k jeho zlepšení. Obrazně řečeno, o jisté míře spokojenosti by se dalo hovořit,  pokud by v DARHORSU stáli Acclamation, Shamardal, Galileo, Pulpit a Mizzen Mast. I za tohoto stavu, by chovatel nikoliv množitel měl přemýšlet o tom, jestli by třeba. Dubawi nebo Oasis Dream nepřenesli lepší genetický potenciál. Chci tím říci, že chovatelskou práci vnímám jako nikdy nekončící proces hledání cesty ke zlepšení onoho status quo a to bez ohledu na konkrétní podmínky nebo možnosti chovatele. Za současného stavu a možností centra DARHORSE představují plemeníci a potomci výše uvedených Majestic Missile, Zazou, Mikhail Glinka, Bully Pulpit a Midships, maximum možného.  

Na druhou část otázky je velmi těžká odpověď. Určitě  bych si přál v našem centru celou řadu plemeníků, ale bude především záležet na budoucí situaci a především našich možnostech. Momentálně před námi stojí nelehký chovatelský úkol - co nejefektivněji využít genetický materiál, který máme nyní k dispozici. Uvědomujeme si, že takto kvalitní kolekce plemeníků ve střední Evropě ještě nikdy nebyla. Potvrzuje to i velký zájem ze strany zahraničních chovatelů. Zájem z Rakouska, Německa, Francie, Švýcarska, Polska a Slovenska nás tolik nepřekvapil ale rezervace z Belgie, Dánska, Slovinska a Itálie jsou pro nás obrovským překvapením. Zájem ze zahraničí nás těší, ale bude záležet i na rozhodování českých chovatelů a majitelů klisen, zda naše plemeníky využijí či nikoliv. Zatím to bohužel vypadá tak, že vše běží ve starých kolejích. Abych vám z té odpovědi úplně neutekl, tak opravdu rád bych v DARHORSU viděl co nekvalitnějšího syna po Oasis Dream. 

Jak jste přišel na myšlenku pořídit do DARHORSU zrovna Mikeshova otce a jaký si myslíte, že má v českém chovu potenciál? 

Ve vší úctě ke skvělému Mikeshovi, tak k úvahám o angažování nového plemeníka mne vedly zcela jiné důvody. Na samém začátku byla chovatelská koncepce a tím myslím chovatelská koncepce centra DARHORSE,  nikoliv Jockey Clubu ČR. Nebylo příliš těžké analyzovat, že ze tří základních pilířů nebo chcete-li cílů chovu anglického plnokrevníka, kterými jsou ranost, rychlost a tvrdost, ten první neexistuje, druhý je v žalostném stavu a ten třetí, který ještě stojí, ohlodává zub času. Tomuto profilu, bohužel odpovídá většina chovných klisen ve střední Evropě. Pokud se na takovéto klisny používají podobně disponovaní hřebci, tak dochází pouze k upevňování tohoto negativního stavu. V této souvislosti si vždy vybavím vyjádření trenéra Jurije Šavujeva "na běhání to asi nebude, ale na druhou stranu to může tahat kočár". Je to humorný, ale bolestně pravdivý popis stavu. Pokud jsem s tím chtěl něco udělat, tak mi nezbylo jiné řešení než angažovat plemeníka, který je především spolehlivým nositelem prvních dvou pilířů a pokud jako Majestic Missile naplňuje i ten třetí, tak  to je jen bonus navíc. Další analýza portfolia chovných klisen ukázala, že je původově poměrně roztříštěné a najít optimální krevní návaznost není vůbec jednoduché. Tento stav nabízí dvě řešení, prvním je angažovat několik plemeníků specialistů s dobrou krevní návazností na konkrétní původy, nebo se pokusit najít opravdu univerzálního plemeníka dávajícího na dráze úspěšné potomky se širokým spektrem matek. První varianta řešení, byla mimo naše ekonomické možnosti a tak nezbylo, než se pustit do hledání onoho univerzála. Poměrně záhy bylo jasné, že jedním z klíčů řešení tohoto problému, by mohla být krev plemeníka Royal Applause, který byl neúspěšný pouze s jediným mateřským otcem, a to konkrétně Krisem. Proces výběru krve po Royal Applause jako prověřeného garanta ranosti a rychlosti je ale odborná problematika přesahující rámec Vaší otázky. Postačí se jen zmínit, že odsud vedla cesta k fenomenálnímu a tím i zcela nedostupnému Acclamation a odsud to již byl jen kousek k jeho dostupnějšímu bratrovi Majestic Missile. Rozdíl ve výkonnosti byla mezi oběma pouhá jedna libra. Rozdíl v chovu mezi úspěšným Majestic Missile a výjimečným Acclamation, byl podle mého názoru ovlivněn kvalitativně rozdílným portfoliem klisen a možná i větší univerzalitou Majestic Missila, která může jít do určité míry proti výjimečnosti nezbytné pro úspěch potomků v Gr. 1 dostizích, nicméně generuje vyšší procento vítězů v nižších kategoriích. To, co mohlo být v Anglii považováno za nevýhodu, je podle mého názoru pro český chov "darem z nebes". Jsem si jistý, že tuto pro nás velmi důležitou schopnost zdědil Majestic Missile po své mimořádně úspěšné matce Tshusick, která z 10 potomků dala 8 vítězů a z nich 5 blacktype koní, přičemž každý byl po jiném plemeníkovi. Pro náš chov se mi jako ještě důležitější, jeví schopnost Majestic Missila dávat vynikající koně i s podprůměrnými matkami, což dokonale ilustruje právě Mikesh. Na výše uvedeném je vidět jak dlouhá cesta vedla k výběru Majestic Missila a to, že ho zde dlouhodobě skvěle reprezentuje jeho syn Mikesh, je jen šťastná shoda okolností. 

V Česku ostatně běhají další tři jeho potomci, z nichž všichni dokázali zvítězit. Jedná se o trojnásobného vítěze včetně  II. kategorie Victory Missile, dvojnásobného trojkového vítěze Seasonal Missile a loni dvouletého Ilchiho, který čtvrtým místem v Karpatské ceně potvrdil příslušnost k elitě ročníku. Pro všechny platí rozdílnost původů a průměrné nebo spíše podprůměrné matky. Jinými slovy všichni dokonale potvrzují výše uvedené schopnosti Majestic Missila i to, že se zde chovatelská teorie opravdu potkává s praxí.     

Jaký je povahou a jak se s ním pracuje? 

Během poměrně krátké doby, po kterou u nás je, vypadá jako bezproblémový kůň, což potvrzují i informace, které máme z Anglie. Velmi pozitivně  mne překvapila jeho kondice a vitální projev. Po velmi náročném transportu z Irska vystoupil bez jakýchkoliv známek únavy, což jsem dosud u jiného koně neviděl. Jako chovatel z toho vyvozuji vysoký práh psychické i fyzické odolnosti, ale na hlubší hodnocení je ještě brzy. Jak se s ním bude pracovat v chovu teprve uvidíme, připouštěcí sezóna začíná 15. února, ale osobně předpokládám, že je to profesionál 

 

Jak se v novém prostředí sžil s ostatními hřebci? 

 

Hřebce máme umístěné odděleně tak, že na sebe nevidí. Ven chodí taktéž do oddělených výběhů bez možnosti fyzického i vizuálního kontaktu. Jsem si jistý, že případné sžívání by skončilo zraněním jeho účastníků. 

 

Které své klisny k němu pošlete? 

 

Obecně klisny, které mají problém s raností a rychlostí. Konkrétní podobu připařovacího plánu právě dokončujeme.  

 

Na jak dlouho máte Majestic Missila pronajatého a myslíte si, že bude o něho mezi českými chovateli dostatečný zájem? 

 

Majestic Missile není pronajatý, ale je ve vlastnictví centra DARHORSE. Doba jeho působení u nás je mimo jiné závislá od zájmu o jeho služby. Ekonomiku musíme řešit také a již v současné době máme finančně zajímavé nabídky na jeho pronájem z Německa, Polska a Maďarska. Svou roli určitě hraje i to, že se jedná o poměrně známé jméno z evropských dražebních katalogů. 

Jaký bude o Majestic Missila zájem mezi českými chovateli, to opravdu nevím. České chovatelské prostředí je opravdu specifické a mně ani nepřísluší ho hodnotit. Každý chovatel má svaté právo se rozhodnout k jakému plemeníkovi svou klisnu pošle. Nemusí to být jen otázka rozumu a ekonomických možností ale i  nejrůznějších pocitů nebo dlouhodobých osobních či obchodních vazeb. Dobře vím, že chov koní je v česku ztrátovou činností a proto si velice vážím každého chovatele, který se snaží jakoukoliv cestou odchovat koně svých snů. Nesmí se zapomínat na to, že především malí (myslím tím počtem klisen) chovatelé tvoří páteř českého turfu a bez jejich dostatečného počtu budeme velice rychle následovat Rakousko. Moje osobní zkušenost je, že ti nejmenší jsou zároveň ti nejoddanější. Nízkou cenou, za připouštěcí poplatek Majestic Missila, jsem chtěl právě těm malým chovatelům, kteří počítají každou korunu, zpřístupnit kvalitního a především prověřeného hřebce. Pokud tuto možnost využijí, budu rád a pokud ke  svému chovatelskému snu chtějí dojít jinou cestou, plně to respektuji.

Na otázky Dostihového světa odpovídal a fotografie poskytl

Ing. Rostislav Kopecký ředitel centra DARHORSE