Foto: Vítězství Troizileta v EJC

Fotografie z největších dostihů programu sobotního EJC v Praze nadete  zde