Tisková zpráva JCČR

Tisková zpráva o stavu cílové roviny v Pardubicích

V pátek 26. 4. 2019 proběhla kontrola cílové roviny v Pardubicích před vlastním uznáním překážkové dráhy. Kontrola probíhala za přítomnosti správce dráhy pana MVDr. Jiřího Jandy, zástupců výboru České asociace steeplechase a Překážkové komise. Za Jockey Club ČR se účastnili Jaroslav Fabris, Jan Žid a Martina Krejčí.

V místě cílové roviny se nachází pás (dlouhý cca 60 m, široký cca 15 m), v kterém není poničený starý travní drn a mezi ním prorůstá nově zasetá tráva. Pás je zapískován a pravidelně zavlažován. Dále byl podroben před zraky přítomných zkušebnímu galopu.

Dle slov pana MVDr. Jiřího Jandy bude před vlastním uznáním dráhy tomuto pásu věnována další zvýšená péče před prvním dostihovým dnem 8. 5. 2019, např. bude přihnojováno železitým hnojivem (Ferosol), tak aby došlo ke sjednocení barvy trávy. Dále v místě, kde byl odstraněn živý plot, budou vysázeny sazenice o výšce cca 40 cm a před ně směrem do dráhy bude umístěna nová plastová bariéra. Po prvním dostihovém dnu bude probíhat rutinní úprava s cambridgeskými válci, aby se travní drn zapravil zpět do půdy. Druhý den dojde k posekání trávy, dále k zakompostování společně se zapravením dalšího travního semene a zapískování, budou zasypány díry. Všechny úpravy spolu s pravidelným zavlažováním povedou ke kvalitní přípravě dráhy pro další dostihový den 25. 5. 2019, kdy se zároveň bude konat I. kvalifikace na Velkou pardubickou.

Závěrem lze konstatovat, že dráhu v Pardubicích včetně cílové roviny můžeme doporučit k vlastnímu uznání dráhy, které se bude konat pravděpodobně dne 6. 5. 2019. Pan MVDr. Jiří Janda udělal všechno proto, aby celá dráha včetně pásu v cílové rovině byla dobře připravena na první dostihový den 8. 5. 2019 a za to mu patří velké poděkování.