Nabídka jezdce-Slušovice

K dispozici na dostihový den ve Slušovicích je jezdkyně žk. Alena Plimlová, minimální váha 51 kg. Telefonický kontakt: 774644763.