Pořadatelé v Česku: Jaká byla sezóna?

O zhodnocení českého dostihového roku  a výhled duo budoucnosti jsme požádali zástupce českých „jedničkových“ závodišť a slušovického areálu. Hlasy zástupců pražského, pardubického a slušovického závodiště přinášíme na následujících řádcích.

Pardubice: Krátká, ale úspěšná sezóna

„Dostihová sezona 2020 byla letní a krátká, ale z našeho pohledu úspěšná. Stejně jako v mnoha jiných oblastech byla významně poznamenaná světovou pandemií koronaviru a přijatými protiepidemickými opatřeními. Rozhodli jsme se, a myslím že správně, posunout začátek letošní sezony na pozdější termín, abychom mohli zahájit s alespoň částečnou diváckou kulisou. I díky velkému úsilí realizačního týmu a podpoře našich partnerů se nám podařilo zorganizovat prakticky celou sezonu. Během dvou prázdninových měsíců jsme odběhli čtyři kvalifikace na jubilejní 130. ročník Velké pardubické a splnili všechna kritéria pro pořádání tohoto legendárního dostihu. Ten se však bohužel musel kvůli nastupující druhé vlně koronaviru konat zcela bez diváků. Mrzí nás, že jsme s ohledem na nelehkou situaci museli snížit finanční dotaci vybraných dostihů, nicméně jsme rádi, že se nám podařilo zachovat kontinuitu tak významné sportovní a společenské akce. Obchodní partneři se k nám v nejtěžších dobách neobrátili zády a v rámci svých možností podpořili a zároveň zachránili letošní ročník. Za to jim všem patří náš velký dík. Letošní ročník Velké pardubické sledovalo u televizních obrazovek na 2,3 milionů diváků. Česká televize, náš tradiční partner, nabídla několikahodinový, velmi atraktivní přenos. Po termínu Velké pardubické nás měl čekat ještě závěrečný dostihový den, který ale musel být vzhledem k pandemické situaci bez náhrady zrušen.

Pro rok 2021 bychom si přáli především stabilizaci epidemiologické situace a návrat k standardním podmínkám pro organizaci dostihových dnů. Všem účastníkům a fanouškům dostihů, a samozřejmě i nám, osobně přeji hodně zdraví a sil, abychom tuto nelehkou dobu společně překonali a mohli si zase začít užívat běžných radostí života.“

Mgr. Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku a.s.

 

Praha:  Za současné situace se povedlo maximum

„ O složitosti a náročnosti právě skončené sezóny není třeba dlouze hovořit. Letošní rok byl ve všech směrech nestandardní, a i přesto, nebo možná právě proto, jej můžeme hodnotit kladně. Chuchle Arena Praha do něj vstupovala s řadou novinek a vylepšení, jakými byly například rekonstrukce zázemí šaten a vážnice. Přes nepříznivý a nuceně posunutý začátek sezóny se nakonec uskutečnily prakticky všechny důležité dostihy, v drtivé většině dokonce s nezkrácenými dotacemi. Z původně plánovaných čtrnácti dostihových dnů se jich konalo jedenáct, závěrečný St Leger se v už dost provizorním režimu podařilo uspořádat doslova za minutu dvanáct. Za nejvýraznější dostihovou akci považujeme 100. ročník Českého Derby. Program tohoto jubilejního dne se připravoval více než rok a na jaře se zdálo být vše ztraceno, ale nakonec se velkou část nachystaných oslav v netradičním pozdně letním termínu přeci jen povedlo zrealizovat. Září pak vyvrcholilo mimořádným víkendem, kdy během dvou dnů bylo na chuchelské dráze odběhnuto osm dostihů nejvyšší kategorie a svou šestou kapitolu napsal, i navzdory značným komplikacím, renomovaný a opět úspěšný mezinárodní podnik Evropský pohár žokejů. Naše velké poděkování míří jak k našim partnerům, tak ke všem, kteří se na průběhu sezóny 2020 v Chuchle Areně Praha podíleli.

 

Ačkoliv v dnešní době moc jistot nemáme, samozřejmě se již plně věnujeme přípravám sezóny příští. Do roku 2021 přejeme nejen sobě, aby se celková situace zklidnila a abychom tou současnou krizí prošli pokud možno bez úhony, ztrát a ve zdraví.“

Jiří Zlámaný, dostihový manažer

 

Slušovice: Zapomenutelná sezóna

Zapomenutelná sezóna 2020 začala ve Slušovicích nepříliš povedeným dnem 27. 6. Bulvární média a nepříliš odborně zdatná veřejnost si smlsla na osudu a fatálním zranění tří koní, kdy pořadatelé a já osobně jsme měli udělat všechno špatně. Až teprve ve Věstníku JC ČR pořádková komise konstatovala na základě úředních dokumentů a výpovědí dotčených osob, že k žádnému pochybení pořadatelů nedošlo. Pochopitelně bez jakéhokoliv zájmu médií o tento závěr (jistá paralela je tu s Velkou pardubickou, kde jsme se málokde dočetli, že ji vyhrál Hegnus s Matuským, ale média byla psala především o osudu Sottoventa a možná i o osudu Taxisu). Je škoda, že o dostizích se píše především (a někdy pouze) v případě některých nepříliš šťastných událostí (s výjimkou odborných publikací, které sledují dostihové dění pravidelně a bez zaujetí)

Další dva dostihové dny 22. 8. a 12. 9. proběhly v poklidu, žádné připomínky jsme nezaznamenali, naopak, byli jsme dobře hodnoceni za kvalitu našich streamů, které naše dostihy prezentovaly širší veřejnosti.

Bohužel, poslední dostihový den, plánovaný na 28. 10. se ze známých důvodů neuskutečnil, a to ani přes snahu jej přesunout na 14. 11. S díky kvitujeme věrnost, kterou nám zachovali naši patroni a sponzoři a slíbili nám zachování přízně i v budoucnu, což je dobrým příslibem pro pokračování dostihů ve Slušovicích.

V sezóně 2021 plánujeme 5 dostihových dnů, pokud nám to vládou vyhlášená opatření dovolí.

Věříme, že se podaří dosáhnout finální podoby smlouvy s Tip sportem, který má být generálním partnerem dostihů. Nám se zatím spolupráce s Tipsportem (zatím na základě dílčí dohody s naším závodištěm) osvědčila a věříme, že spolupráce bude pokračovat, už proto, aby se dočkali sázející, kteří se stále o možnost sázení na závodišti zajímají.

Zdeněk Karlach, předseda předsednictva Dostihy Slušovice z.s.