Zemřel Jiří Janda

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že nás navždy opustil MVDr. Jiří Janda. Odešel muž, jehož život byl naplno spjatý s dostihovým sportem a pardubickým závodištěm.

Doktor Jiří Janda byl jedním z iniciátorů založení Dostihového spolku a. s. a v letech 1993 až 1997 byl jeho ředitelem. Spolu se svými kolegy se zasloužil o zachovaní Velké pardubické v kritických devadesátých letech letechminulého století. Na dostihové závodiště se vrátil v roce 2012 v roli správce dostihové dráhy s cílem zvýšit její úroveň a bezpečnost.

Rodák z Vojic na Jičínsku vystudoval Vysokou školu veterinární v Brně a už jako student 4. ročníku podepsal pracovní smlouvu s Hřebčínem Napajedla, kde se připravoval na dráhu trenéra dostihových koní. Po základní vojenské službě v roce 1980 přišel do Pardubic, kde trénoval koně pro Hřebčín Napajedla. V roce 1991 se osamostatnil. Po roce 1996 vybudoval vlastní tréninkové středisko Holičky u Heřmanova Městce. Jeho svěřenci Gimt a Balú zvítězili v Československém derby, resp. St. Legeru.

Čest jeho památce!

Vyjadřujeme tímto upřímnou soustrast rodině.

Z tiskové zprávy Dostihového spolku Pardubice