Informace

Česky

Poděkování partnerům za zachování dostihového dne v Praze

Sobotní dostihový den v Praze, který měl být po  odstoupení sponzorů na poslední chvíli odvolán, se nakonec uskuteční v plánovaném rozsahu. Ivo Köhler, z jehož iniciativy se podařilo sobotní dostihy v Praze zachovat, se setkal s pochopením a vstřícným přístupem řady partnerů. „Za zachování sobotních dostihů v Praze bych rád poděkoval za spolupráci panu Karlu Jalovému a jeho partnerům, Jockey Clubu České republiky, stájím Meridian Team, Dr. Charvát, Leram, Lokotrans Slovakia a KK Metal,“ konstatuje Köhler a dodává:  „Dík patří ale samozřejmě i partnerům, kteří podpořili dostihy i v dalších mítincích letošní sezóny.“ Dlouholeté partnerství pana Ing. Trávníčka a zimní královny nebo Ing. Jandejska a partnerství OASK není samozřejmostí a to je potřeba si to uvědomit. Sobotní dostihový den má 68 koní na startovní listině, 54 stájí a 23 jezdců včetně dvou hostů z Řecka a hvězdného Ch. Soumilliona. Ještě jednou všem děkuji za ochotu a finanční plnění, které pustí všechny na start.

 

Jockey Club zřídil nadační fond

Jockey Club České republiky na svých internetových stránkách oznamuje vznik nadačního fondu. Účelem tohoto nadačního je podporovat dostihový sport a jeho stávající, bývalé i potencionální účastníky, zejména děti a mládež se zájem o dostihy a dostihové ježdění, sociálně potřebné, nemocné a handicapované osoby, popřípadě osoby v tíživé životní situaci. Nadační fond bude podporovat projekty přispívající k rozvoji a zlepšování podmínek dostihového sportu a chovu anglického plnokrevníka v České republice. Nadační fond nebude poskytovat nadační příspěvky na podnikatelské či politické účely. Bližší informace o nadačním fodnu jsou uvedeny na stránkách JCČR

Poznámka Z. Koplíka k vyjádření prezidenta Jockey Clubu

Dovolím si k vyjádření Ing.J.Bečváře, prezidenta JC ČR, několik poznámek. Zahájení sezóny skutečně nebylo jednoduché, ale představa, že něco zachránil vlastními penězi JC ČR je zásadně mylná. JC ČR je financován především z peněz účastníků dostihového provozu, použil tedy naše peníze k řešení krizové situace a pomohl si opět na náš účet prodloužením splatnosti výher. Mimochodem zmíněné minimální hranice pro vyplácení výher jsou řadu let stále stejné a bohužel z nich notně ukousla inflace a rostoucí náklady majitelů. Stejně tak řadu let slyšíme prázdné řeči na téma nových finančních zdrojů.

Stránky