Publicistika

Undefined

Jubilant Tomáš Šatra

Před pětasedmdesáti lety, 10. října 1941, se narodil dodnes činný a stále velmi úspěšný trenér Tomáš Šatra. Trenérskou profesi zahájil ve Velké Chuchli vlastně téměř před půlstoletím, v roce 1970, kdy také hned dosáhl svého prvního z celkových patnácti vítězství v klasických dostizích. St. Leger tehdy vyhrál jeho svěřenec Sigham.

Koně na Žofíně 2015: Od Železníka až do kuchyně... (+ video)

Společný žofínský galavečer jezdeckého a dostihového sportu má za sebou úspěšnou premiéru. V rámci "Koní na Žofíně 2015" pod patronací časopisu Jezdectví došlo v kulinářském rytmu i na vyhlášení anket Dostihového světa o nejpopulárnější jezdce roku 2014 a nejpopulárnějšího koně historie, jejichž výsledky jste určili vy, návštěvníci našich internetových stránek. Právě s ústředními protagonisty jezdeckých anket také pořadatelé natočili videonahrávky, které dostihové osobnosti představují v pro mnohé jistě netradičním světle přímo v kuchyni…

Ceny pro Železníka, Nejpopulárnějšího koně české dostihové historie, převzali na Žofíně Josef Váňa a František Novák, který na svého někdejšího svěřence vzpomínal jako na mimořádně tvrdého koně. „Měl velké štěstí, že Velkou pardubickou dokázal vyhrát čtyřikrát,“ připomněl Josef Váňa, který byl při všech vítězných pokusech v Železníkově sedle. „Ale měl taky velkou smůlu, protože Velkou mohl vyhrát třeba osmkrát, ve své generaci byl na tenhle typ dostihu prostě nejlepší,“ je si dodneška jistý Váňa. Ocenění v rámci večera převzali i přítomní šampioni pražského a  pardubického závodiště, vicemistr světa Fegentri Jindřich Fabris a novinářský matador dostihové scény Aleš Pohořal. 

Nejúspěšnějšími protagonisty jezdeckých anket Dostihového světa se stali Jiří Chaloupka mezi rovinovými jezdci a Josef Bartoš mezi jezdci na překážkách. Zatímco Jiří Chaloupka se na Žofíně mohl pochlubit mimo jiné také nejmladší návštěvnicí galavečera v osobě čtyřměsíční dcery, Josef Bartoš si kromě připravených cen  odnesl také jezdecké sako, které získal jako výhru v tombole, a zapózoval si také s přítomným minikoněm, který mu byl pořadateli doporučen jako ideální partner pro Velkou pardubickou roku 2016. Svůj  suvenýr z jezdeckého světa si ze Žofína odnesl také trenér Václav Luka, který v tombole na závěr večera získal zbrusu novou, a pro něj pramálo použitelnou, jezdeckou košili… 

Na Žofíně budou vyhlášeni Železník, J. Chaloupka i J. Bartoš

Nejpopulárnějším koněm české dostihové historie byl v anketě čtenářů Dostihového světa a Jezdectví zvolen čtyřnásobný hrdina Velké pardubické Železník. Zároveň jste zvolili také  nejpopulárnější jezdce sezóny roku 2014 na českých drahách. Prominenty se podle vašich hlasů stali na rovinách Jiří Chaloupka a na překážkách po velkém boji s Janem Kratochvílem Josef Bartoš. Vyhlášení vítězů anket  proběhne v rámci slavnostního večera Koně na Žofíně, na který jsou zváni všichni příznivci koní. Bližší informace o akci najdete zde

ZVOLTE NEJ KONĚ ČESKÉ HISTORIE a NEJ jezdce roku 2014

Hlasujte s Dostihovým Světem a Jezdectvím o tituly NEJ jezdců v roce 2014 a vyberte NEJ koně české dostihové historie!  Ve třech anketách máte možnost zvolit největší českou žokejskou osobnost roku 2014 v kategoriích jezdců na rovinách a na překážkách, a také nejvýraznějšího koně české dostihové historie.  Všichni tři vítězové těchto anket budou slavnostně vyhlášeni při příležitosti slavnostního večera Koně na Žofíně, který se koná 28. února roku 2015 (nabídka vstupenek zde). Hlasování bude uzavřeno 31. ledna 2015 ve 24.00 hodin. Do té doby máte možnost ovlivnit  prostřed nictvím svých hlasů pořadí mezi pěti nominovanými jmény v každé kategorii.  První kolo volby obstaraly hlasy dostihových novinářů a publicistů z České republiky, z nichž každý nominoval ve všech kategoriích dvě jména.  O jejich pořadí nyní definitivně rozhodnou už pouze vaše hlasy v online anketách.   V anketách jsou všechna jména uvedena v abecedním pořadí. Děkujeme za vaše hlasy a na viděnou na Žofíně!


NEJ koně volíte zde


NEJ jezdce na skocích zde


NEJ jezdce na rovinách zde

Rakousko: Ebreichdorf končí, probudí se Freudenau?

Dostihy v rakouském Ebreichsdorfu jsou minulostí.  Rakouský provozovatel Magna Racina pro příští rok nevypíše žádné dostihy a  moderní závodiště se s největší pravděpodobností bude doménou jezdeckého sportu, jeho původní dostihové funkce by měly vzít zasté. Toto signalizuje prohlášení, které Rakušané zveřejnili na konci letošního listopadu. Pro středoevropský dostihový sport by tento krok znamenal velký problém, pro samotné strádající rakouské dostihy  by se rovnal katastrofě…

Frankelova socha vzniká v Horní Kalné

Bronzovou sochu jednoho z nejslavnějších koní současnosti, Frankela, který dostihovou kariéru prožil v barvách  majitele Chalida Abdullaha a v tréninku legendárního  Henryho Cecila, připravuje k odlití ve slévárně v Horní Kalné na Trutnovsku britský sochař Mark Coreth z Londýna. Do slévárny zatím specialista na sochy zvířat přivezl hliněný model slavného plemeníka, jehož cenu na britských ostrovech odhadují na 100 miliónů liber. Z něj slévači vytvoří negativní formu a pak voskový model. Teprve potom bude následovat samotné odlití a konečná úprava bronzové sochy.

Text a foto: Vlastimil Weiner

Šedesátiny Jiřího Hurta

Žokej Hurt jezdí furt, říkávalo se mezi dostihovými příznivci – hlavně koncem sedmdesátých a v osmdesátých letech minulého století. Něco na tom bylo. Muž, který 25. října oslavil své šedesátiny, patřil v dostihovém sedle v té době mezi nejpilnější. Navíc tato rýmovačka vystihovala i jeho obojživelnost. Jiří Hurt „řádil“ na rovinách i na překážkách.

Seriál k jubileu Velké pardubické (1874 – 2014) XIII: Poddaní Jejího Veličenstva...

Poddaní Jejího Veličenstva a VP v letech totality

Hrdý Albion, jak se dříve říkalo Anglii, dal světu nejen Shakespeara, Bacona, Byrona a mnoho dalších velkých osobností, ale kromě jiného také dostihy. Šedesát let po vzniku prvního klasického dostihu The Oaks a padesát devět let po prvním derby na epsomské pláni jižně od Londýna se v roce 1839 konala v Aintree u Liverpoolu poprvé Grand National steeplechase. Angličané na ni byli, a jsou dodnes, tak jako na vše, co souvisí s turfem, velmi pyšní. Ale když se o dalších třicet pět let později začala v Čechách na území Rakouska-Uherska běhat Velká pardubická, vzali i ji rychle na vědomí a každého úspěchu v ní si vážili. Ostatně – jediný člověk, který kdy dokázal oba nejslavnější překážkové dostihy světa vyhrát, byl na přelomu předminulého a minulého století Angličan George Williamson.

Seriál k jubileu Velké pardubické (1874 – 2014) - XII. Vítězka, která nevyhrála:Eva Palyzová

Čas letí jako ostře speedující kůň. 6. července uplynuly už tři roky od smrti Evy Palyzové.  Vynikající dostihová jezdkyně a později úspěšná trenérka zemřela v den státního svátku a jen krátce před zahájením dostihového odpoledne v Lysé nad Labem. Na závodišti a ve městě, které je s jejím jménem nerozlučně spojeno.
Podobně, a navždy, je ovšem její jméno spojené s Velkou pardubickou. Přesto, že nebyla první ženou v historii, která se odvážila postavit na start tohoto dostihu, nýbrž „až“ druhou. A přesto, že se jí ani v jednom z devíti případů nepodařilo to, co dokázala její předchůdkyně Lata Brandisová. Zvítězit.
Protože Evě Palyzové, a především jí, náleží ono výstižné označení: nezvítězivší vítěz. Velká pardubická znamenala pro Evu Palyzovou mnoho. Právě tak mnoho ovšem znamenala pro Velkou pardubickou, ten věčný seriál o koních a lidech, ona.

85 LET VLASTIMILA VAŇÁTKA

Dostihový svět přichází s opožděnou, ale o to upřímnější gratulací. Minulý měsíc, 12. 7., se dožil životního jubilea 85 let bývalý vynikající český žokej Vlastimil Vaňátko.
Nízký fyzický vzrůst i hmotnost jakoby rodáka z Jičína předurčily ke kariéře dostihového jezdce. Do poloviny sedmdesátých let patřil k našim nejpopulárnějším osobnostem v dostihovém sedle. Koketoval i s trenérským řemeslem, v němž mohl zúročit mnoho zkušeností – jezdeckých i životních. Po těžkém pádu v rovinovém dostihu z dvouletého koně v Hluboké nad Vltavou a vážném zranění, zlomenině spodiny lebeční, se však rozhodl udělat za dostihovou érou svého života tečku. K překvapení a ke zklamání mnoha skalních chuchelských návštěvníků, kteří si bez něho dostihovou Chuchli vůbec nedovedli představit. Její kolorit a nezaměnitelnou atmosféru totiž spoluvytvářelo i jeho jezdecké umění, typická malá postava, usměvavá tvář příjemného, bezelstného člověka. A konec konců i samotné jméno, s Chuchlí tehdy opravdu nerozlučně spjaté.

Stránky